U Srbiji i Republici Srpskoj bitka protiv „bijele kuge“: „RODA“ (ne) donosi bebe

U Srbiji i Republici Srpskoj bitka protiv „bijele kuge“: „RODA“ (ne) donosi bebe

U Loznici u Omladinskom centru, organizaciji novoformiranog udruženja za borbu protiv neplodnosti „ Roda “ održana je radionica, za zainteresovanje žitelje tog dijela Srbije i susjedne Republike Srpske, koju je vodio asisten primarijus doktor medicinskih nauka Aleksandar Dobrosavljević, specijalista inekologije i akušerstva, zaposlen na Odjeljenu za vantjelesnu oplodnju GAK „ Narodni front.

Ovaj, vrhunski stručnjka kojoj je ova oblast i dio pororične tradicije je i konsultant u specijalnoj ginekološkoj bolnici za vantelesnu oplodnju ( VTO ) „ Pronatal “ , jednoj od 12 takvih ustanova koje se nalaze u lancu češkog „ Pronatala“.

„ Pronatal “ inače ima i svoju Banku reproduktivnih ćelija – jajnih ćelija i spermatozoida i koristi sve postojeće savremene tehnike , opremu i lijekove u cilju postizanja izuzetno visokog procenta uspješnosti vantjelesne oplodnje.

Osim „ Pronatala “ dr Aleksandar Dobrosavljević je konsultant i u ginekološkoj ordinaciji „ Ginekologija Tiršova “ koja se bavi pripremom pacijenata za postupak VTO kao i savremenim vođenjem trudnoće koristeći ultrazvučne aparate najnovije generacije.

Radionica se sastojala iz dva dijela.U prvom dijelu dr Aleksandar Dobrosavljević objasnio čitav postupak VTO bazirajući se kako na medicinskim aspektima vantjelesne oplodnje tako i na administrativnim aspektima kako bi pacijentima približio cijeli  postupak i objasnio koji je to put u administrativnom smislu i na koji način treba da prođu kako bi ušli u proceduru VTO koja se finansira od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Drugi dio radionice odnosio se na direktan razgovor sa parovima odnosno konsultacije koje su imale za cilj da pacijentima pojasne stepen njihovog problema ali i da im se predlože najadekvatnije metode i daju informacije kako bi se maksimalno skratio cijeli postupak. U toku radionice dominantno su se izdvojila dva problema prema riječima dr Dobrosavljevića .Prvi problem se odnosi na nemogućnost dobijanja adekvatnih informacija i potrebu za boljom edukacijom ljekara primarne zdravstvene zaštite koji bi trebali da prepoznaju trenutak kada je pacijenta potrebno uputiti na proces vantjelesne oplodnje .Treba uzeti u obzir da je često sama procedura vantjelesne oplodnje veoma složena te da zahtijeva procjenu od strane ljekara koji se bave isključivo ovom problematikom te u takvim situacijama, odnosno kada god postoji nesigurnost da li su pacijenti za vantjelesnu oplodnju ,potrebna je
direktna konsultacija od strane ljekara kojima je to najuže polje djelovanja.

-Drugi problem je činjenica da je ovo stanje još uvek tabu tema u ovoj kao i drugim sredinama i da je to često razlog zbog kog pacijenti kasne sa uključivanjem u proces -kazao je dr Dobrosavljević. Svaki par koji ne uspijeva da ostvari željenu trudnoću u periodu od godinu dana, ukoliko se radi o ženi mlađoj od 35 godina ili šest mjeseci za žene starije od 35 godina treba da se jave ljekaru čija je ovo najuža oblast djelovanja.

Poruka sa tog skupa bi bila da je vrijeme ključni faktor za uspijeh VTO i da svako lutanje , neadekvatno ispitivanje, neadekvatna konsultacija ili ustručavanje da razgovaraju o problemima dramatično smanjuju šansu za uspijeh vantjelesne oplodnje-udruženje za borbu protiv steriliteta „ Roda“ mjesto gdje pacijenti mogu dobiti za sada najviše informacija i biti na vrijeme i adekvatno upućeni na dalje konsultacije i postupak,
bar kada je riječ o našem kraju.Istovremeno biti član
ovog udruženja omogućava onim parovima koji se ustručavaju da o tome govore da pričaju sa parovima
koji imaju iste probleme a razmjena adekvatnih informacija je putokaz ka što bržem rješenju problema.
Loznica je grad koji, godinama već, podstiče vantjelesnu oplodnju, a uslovi za dobvijanja novca za to su sve povoljniji.Tako će, kako kaže Vidoje Petrović, gradonačelnik biti i u narednom periodu.

Načelnik Ugljevika, Vasilije Perić, kaže da ova lokalna samouprava godinama daje novac za ostvarivanje roditeljstva svojih sugrađana koji imaju teškoće da se ostvare kao roditelji.Koliko god bude zahtjeva, po određenim kriterijuma, ističe Perić, lokalna vlast izlazi u susret.

-Udruženja, poput „Rode“ i ljekari kao što je dr Dobrosavljević su pun pogodak, jer smo svjedoci djelovanja „bijele kuge“, koju hoćemo, kao i naša braća iz Loznie, da protjeramo iz svojih krajeva.

CATEGORIES
Share This