Lopare: Počelo sprovodjenje projekta za osobe sa invaliditetom

Lopare: Počelo sprovodjenje projekta za osobe sa invaliditetom

U okviru projekta „Naša nada“ u Loparama održana je aktivnost kojom je realizovana prva radionica vezana za izradu lokalnog akcionog plana za osobe sa invaliditetom.

„Na održanoj radionici definisali smo probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, na teritoriji opštine Lopare, kao i mjere za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom“, kazala je koordinator pomenutog projekta Tanja Marković.

Pero Savić, predsjednik Udruženja paraplegičara, paralize dječje paralize i drugih fizičkih invalida opštine Lopare, kaže da je na njihovu inicijativu, uz pomoć opštinske uprave Lopare, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice podnesena prijava za navedeni projekat u Vijeću ministara BiH

„Vidni su naši rezultati dosadašnjeg rada poput uklanjanja arhitektonskih barijera, obilježavanja parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom, a sada ćemo raditi na realizaciji ovog projekta koji nam je odobren“, kazao je Savić.

Na navedenoj aktivnosti prisustvovali su predstavnici opštine Lopare, biroa za zapošljavanje, lokalnog doma zdravlja, centra za socijalni rad i predstavnici koalicije „Kolos“ iz Bijeljine, čiji je dio Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječje paralize i drugih stalnih invaliditetom Lopare.

Opština Lopare

CATEGORIES
Share This