Ima li ijedna opština u Srpskoj koja posluje po propisu? Revizori otrkrili bezakonje u lokalnim zajednicama

Ima li ijedna opština u Srpskoj koja posluje po propisu? Revizori otrkrili bezakonje u lokalnim zajednicama

Glavna služba za reviziju javnog sektora Srpske nastavlja da objavljuje revizorske izveštaje opština za prošlu godinu, a iz njih se može vidjeti da gotovo i nema lokalnih zajednica koje u potpunosti poštuju zakon.

Kotor Varoš je, uz Banjaluku, jedina lokalna zajednica u kojoj PDP ima svog načelnika. Kada pogledaju njegov revizorski izvještaj, sigurni smo da neće biti zadovoljni, jer su uočene brojne nezakonitosti.

Opština Kotor Varoš je tokom 2022. godine, po osnovu privremeno povećanog obima posla, angažovala šest radnika na određeno vrijeme na period duži od šest mjeseci, što nije u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Nije u skladu sa zakonom…

Dalje, u Opštinskoj upravi, na osnovu Rješenja donesenog od strane predsjednika Skupštine opštine Kotor Varoš, jedan odbornik je zasnovao radni odnos na mjestu predsjednika Komisije za društveni nadzor, zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana, što nije u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

– Opština Kotor Varoš je vršila isplate iz blagajne iznad propisanog iznosa, što nije u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Opština Kotor Varoš nije provodila procedure javnih nabavki za nabavku usluga stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova, ozvučenja prilikom organizovanja manifestacija, pranja vozila i nabavku cvijeća u najmanjem iznosu od 37.140 KM, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Takođe, nabavke usluga održavanja prevoznih sredstava, auto-dijelova i auto-guma (25.863 KM), opreme i softvera za kontrolu pristupa u novu zgradu (14.038 KM) i štampanog i promotivnog materijala (13.600 KM), provedene su putem više postupaka direktnog sporazuma čime je izvršeno dijeljenje predmeta nabavke, što nije u skladu sa zakonom – otkrili su revizori.

Na osnovu odluka načelnika opštine, iz grantova dodijeljenih Sindikalnoj organizaciji Opštinske uprave, isplaćena su novčana sredstva zaposlenima povodom novogodišnjih i božićnih praznika i Dana žena koja nisu planirana budžetom.

Istina, nije mnogo bolje ni u ostalim revidiranim opštinama.

Bratunac: Bez bodovanja

Pravilnikom o platama i naknadama zaposlenih u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Bratunac, za pojedina radna mjesta definisani su manji koeficijenti za obračun plata od koeficijenata propisanih članom 19. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti socijalne zaštite RS.

Dalje, Dom zdravlja nije dostavljao dnevnike blagajne na knjiženje u Glavnu knjigu trezora Opštine, što nije u sladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji RS.

– Raspodjelu sredstava sportskim organizacijama u iznosu od 161.000 KM izvršila je Komisija za raspodjelu sredstava za sport i ista je izvršena bez bodovanja po osnovu ranga takmičenja kluba i broja članova kluba, što nije u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava za sport. Takođe, za dodijeljena sredstva granta organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom u iznosu od 86.905 KM, organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačke djelatnosti, kulture i informacija u iznosu od 41.733 KM i neprofitnim subjektima u iznosu od 16.150 KM, Opština Bratunac nije donijela interne akte kojima bi se definisali kriterijumi i uslovi za ostvarivanje prava na dodjelu, a dodjela sredstava je vršena na osnovu pojedinačnih zahtjeva – otkrivaju revizori.

FOTO: SRNA
FOTO: SRNA

Zatim, dio sredstava dodijeljenih porodicama palih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, kao i nezaposlenim licima, odobren je na osnovu zahtjeva u kojima nije navedena svrha za koju se traži pomoć ili za pomoć koja nije propisana, što nije u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za ostvarivanje prava i dodjelu jednokratne novčane pomoći ratnim vojnim invalidima i borcima VRS Opštine Bratunac i Pravilnikom o kriterijumima i postupku za ostvarivanje prava na proširene oblike socijalne pomoći Opštine.

Novo Goražde: Predsjednik bez radnog odnosa

U opštini Novo Goražde, Skupština opštine je donijela Odluku o utvrđivanju prava na novčanu naknadu za predsjednika i potpredsjednika Skupštine, koji nisu zasnovali radni odnos, što nije u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave.

Istovremeno, u opštini Osmaci dodjela sredstava granta sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima, etničkim i vjerskim organizacijama i udruženjima, organizacijama i udruženjima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, u oblasti obrazovanja i kulture i ostalim organizacijama i udruženjima bila je bez definisanih pravila i kriterijuma za ostvarivanje prava na dodjelu, što nije u skladu sa opštinskom odlukom.

U najnovijoj grupi objavljenih izvještaja, samo je Han Pijesak dobio pozitivno mišljenje.

Kao što je Srpskainfo pisala, u ranijoj grupi objavljeni su revizorski izvještaji za Višegrad, Bileću, Srebrenicu, Prnjavor, Gacko, Teslić i Foču. Svi su dobili revizorsko mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima i mišljenje s rezervom o usklađenosti, izuzev Prnjavora (kasnije postao grad), kome je ovaj izvještaj pozitivan.

Srpskainfo

CATEGORIES
Share This