Gatačkim poljoprivrednicima predstavljen Pravilnik o podsticajima za 2024. godinu

Gatačkim poljoprivrednicima predstavljen Pravilnik o podsticajima za 2024. godinu

Predstavnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Trebinje, prezentovali su danas gatačkim poljoprivrednicima Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2024. godinu. Ukazano je na izmjene koje donosi novi Pravilnik.

Viši stručni saradnik za ruralni razvoj u Resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Dragan Drvendžija, je podsjetio da agrarni budžet za ovu godinu iznosi 180 miliona maraka. Za tekuću proizvodnju će biti izdvojeno nešto više od 108 miliona maraka, za podršku dugoročnom razvoju 56 miliona 427 hiljada maraka a za sistemske mjere 15 miliona 302 hiljade maraka.

Od resornog Ministarsta RS premija za litar mlijeka ekstra klase koje se isporučuje mljekarama iznosi 28 feninga. Nepromijenjeni su podsticaji za kvalitetno priplodne junice u brdsko-planinskom području kao i za kvalitetno – priplodne ovce. Stado mora imati najmanje 50 grla.

Pitanja prisutnih poljoprivrednika su se odnosila na novine prilikom plaćanja poreza na dohodak poljoprivrednika.

Iz Resora za pružanje stručnih usluga su podsjetili da je izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak u poreski sistem RS uveden poseban obveznik poreza na dohodak od poljoprivrede – mali poljoprivrednik. Poljoprivrednici su upoznati sa uslovima za sticanje tog statusa, načinu popunjavanja obrasca kao i donošenju rješenja o poreskim obveznicima- malih poljoprivrednika.

Jedna od novina je da mali poljoprivrednici čiji je ostvareni prihod manji od 12 000 maraka godišnje, nisu obavezni da plaćaju porez. Poljoprivrednici sa prihodom od 12 000 do 25 000 KM obavezni su platiti porez od 200 KM na godišnjem nivou dok oni čiji su prihodi od 25 000 do 50 000 KM plaćaju porez na dohodak u iznosu od 400 KM godišnje.

Radio Gacko

CATEGORIES
Share This