SDS Gacka prijavio inspekciji slučaj zloupotrebe obaveznog penzionisanja

SDS Gacka prijavio inspekciji slučaj zloupotrebe obaveznog penzionisanja

Opštinski odbor Srpske demokratske stranke Gacko danas je podnio predstavku Republičkoj upravi za inspekcijske poslove protiv nadležnih u Оpštini Gacko te pozvao inspektorat da utvrde činjenično i postojeće stanje obzirom da se određeni propisi u jedinici lokalne samouprave ne poštuju.

U opštinskom odboru SDS Gacko ističu da je načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove, Dragica Jovović, ispunila uslove za starosnu penziju još krajem mjeseca novembra prošle godine. Oni smatraju da je u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave a u skladu sa članom 141 stav 5 pomenutoj načelnici odjeljenja 24.11.2023. godine poslodavac, odnosno opština Gacko trebala raskinuti radni odnos po sili zakona.

Oni u dopisu Republičkom inspektoru takođe navode da je lokalna skupština trebala razriješiti Dragicu Jovović sa funkcije rukovodećeg službenika u opštinskoj upravi, jer je zakon precizno propisao da svi službenici u opštinskoj upravi bez obzira da li su izabrani na mandatni period ili ne, podliježu podjednako odredbi zakona koji definišu uslove za starosnu penziju koji propisuju 65 godina života i 15 godina staža osiguranja.

U dopisu koji je potpisao predsjednik ovog opštinskog odbora Vukota Govedarica, SDS se poziva i na Zakon o radu kao i na Zakon o penziјsko invalidskom osiguranju.

Na kraju njihovog dopisa, Govedarica traži od Republičke uprave za inspekcijske poslove da u ovom slučaju postupaju hitno po zakonu u skladu sa ovlaštenjima republičkog inspektorata, te preduzmu sve potrebne radnje kako bi se zakoni koji su na snazi poštovali i potpunosti primjenjivali i sprovodili.

Ovdje možete pročitati tekst Predstavke:

ISTOK

CATEGORIES
Share This