Klub odbornika SDS Gacko traži dodatne informacije u vezi Regulacionog plana i prenosu svojine

Klub odbornika SDS Gacko traži dodatne informacije u vezi Regulacionog plana i prenosu svojine

Odbornica SDS Jelica Bjeković je uputila zahtjev za dodatne informacije vezano za tačku dnevnog reda koja je planirana na narednom zajedanju Skupštine opštine Gacko, a odnosi se na izradu Regulacionog plana „Industrijska zona Gacko-jug“ i Odluke o uslovima i načinu prenosa prava svojine ispod tržišne vrijednosti ili bez naknade na nepokretnostima u svojini Opštine Gacko.

Kako se navodi u zahtjevu prijedlog Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana „Industrijska zona Gacko-jug“ i Odluke o uslovima i načinu prenosa prava svojine ispod tržišne vrijednosti ili bez naknade na nepokretnostima u svojini Opštine Gacko su dokumenti sa posebnom težinom i od značaja za javni interes.

Posebno se apostrofira na nepostojanju jasnog pravnog osnova za navedene odluke, kao i potrebnog obrazloženja za njihovo donošenje.

Bjekovićeva podsjeća predlagače dnevnog reda na član 146. Poslovnika o radu SO-e Gacko u kojem je jasno naznačeno da proijedlog opšteg akta sadrži obrazloženje koje obuhvata naročito: pravni osnov za donošenje akta, razloge koji su uticali na podnošenje prijedloga, obješnjenje važećih odredbi, finansijska sredstva za sprovođenje akta i njihovo obezbjeđenje, kao i druge značajne okolnosti koje se predloženim aktom uređuju.

Integralni zahtjev možete pročitati na linku захтјев одлуке (1)

ISTOK

CATEGORIES
Share This