Foča gradi deponiju smeća u blizini Pješčanih piramida, turističkog bisera Foče

Foča gradi deponiju smeća u blizini Pješčanih piramida, turističkog bisera Foče

Pješčane piramide kraj Foče, izuzetan prirodni fenomen koji se može pronaći na još samo 3 mjesta na svijetu i veliki turistički potencijal će uskoro u svojoj blizini dobiti i deponiju smeća.

Tako je odlučila Skupština Opštine Foča i usvojila prijedlog izvršne vlasti koji se našao na skupštinskim klupama 11. decembra. Nova deponija na kojoj će se odlagati otpad iz opštine Foča će se nalaziti na lokaciji koja obuhvata dio parcele označene kao k.č. 2445 i k.č. 2286 zvana Grabe koja se nalazi u mjesnoj zajednici Kozja Luka.

Sama lokacija deponije će se nalaziti na oko 800 metara od Pješčanih piramida. Deponije predstavljaju specifične objekte koji mogu da imaju značajan negativan uticaj na životnu sredinu. Neposredno se javlja uticaj na vazduh, podzemne i površinske vode, zemljište i ugrožavanje bukom. Pored toga zbog samog načina odlaganja otpada nisu rijetke situacije da se dešavaju manji i veći požari na deponijama.

Neprijatni mirisi, buka i dim sa deponije bi se širili prema Pješčanim piramidama i sigurno da planovi o budućem razvijanju te lokacije za turizam nisu toliko optimistični sa deponijom smeća u blizini.

Pješčane piramide koje su jedinstvene i postoje još samo u Koloradu, Tirolu i Đavoljoj varoši kod Kuršumlije u Srbiji, mogu postati ugrožene zbog nemara vlasti u Foči. Nezamislivo je da se u blizini takvih prirodnih i turističkih bisera nalazi deponija smeća.

Fočanske novosti

CATEGORIES
Share This