Dunjić: Netransparentno i neracionalno trošenje javnih sredstava

Dunjić: Netransparentno i neracionalno trošenje javnih sredstava

Na danas održanoj 27. redovnoj sjednici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo razgovaralo se o Prijedlogu odluke o rebalansu budžeta i izvršenju rebalansa budžeta za 2023. godinu, kao i o utvrđivanju Nacrta budžeta opštine Istočno Novo Sarajevo za 2024. godinu.

Odbornik SDS-a Bosiljka Dunjić je izjavila da nije podržala Rebalans budžeta i izvršenje rebalansa za 2023. godinu jer je, kako ističe, budžet probijen za 47,05% u odnosu na planirani budžet za 2023. godinu.

Ona je zatražila da izvještaj o izvršenju budžeta za ovu godinu bude objavljen na opštinskom sajtu, kako bi mogli i građani da ga vide.

– Vidno je netransparentno, neselektivno, neracionalno, odnosno nenamjensko trošenje javnih sredstava. Postoje velike nule u izvršenju budžeta, ali postoje nule koje su bile i prošle godine te prebačene u narednu godinu u Nacrt budžeta za 2024. godinu. Planirani kapitalni projekti nisu realizovani, nego su prebačeni za sljedeću godinu. Tu su i kreditna zaduženja, kao i podizanje cijena električne energije, grijanja i komunalija na račun građana Istočnog Novog Sarajeva –  navela je Dunjićeva.

Ona je, takođe, uložila četiri amandmana i jednu incijativu.

– Tražila sam veći budžet za Dom zdravlja, koji je za 2023. godinu iznosio 30. 000 KM i rebalansom je povećan na 100.000 KM, a sredstva treba da se isplate do kraja godine. Smatram da je to malo s obzirom na to da je ova ustanova u velikoj finansijskoj krizi. Tražila sam povećanje od 200.000 KM, jer ako se za održavanje javnih površina može izdvojiti 650.000 KM, za mobilne telefone u opštini 16.500 KM, za službena putovanja 50.000 KM, za regres za godišnji odmor 103.000 KM, te za sindikat 35.000 KM mislim da bi trebalo i za Dom zdravlja – objasnila je ona.

Dunjićeva je tražila i sredstva za stomatološku stolicu sa kompresom za dječiju ambulantu.

– Velika je potreba za dječijim ortodontskim aparatima, a na cijeloj regiji imamo samo jednog ortodonta na Palama. Time su liste čekanja predugačkeoko dvije godine – poručila je ona.

Ističe da je uložila amandman koji se odnosi na pomoć Udruženju „Oplemeni srce“.

– Za udruženje koje hrani oko 74 porodice na godišnjem nivou iz budžeta se izdvaja 5.000 KM. Njima je potrebno oko 10.000 KM za obroke na mjesečnom nivou. Stoga sam predložila da se za njih izdvaja 30.000 KM – navela je ona.

Četvrti amandman koji je Dunjićeva uložila odnosio se na djecu sa poteškoćama u razvoju, odnosno na plaćanje njihovog prevoza na relaciji Istočno Novo Sarajevo – Sarajevo.

Ističe da veliki broj djece sa poteškoćama u razvoju, zbog nedostatka kapaciteta u lokalnim vrtićima, te osnovnim i srednjim školama, roditelji upisuju u Sarajevo, odnosno „Vladimir Nazor i Mjedenicu.

– Incijativa se odnosila na osnivanje specijalne srednje škole za djecu sa poteškoćama u razvoju, jer na cijeloj Sarajevsko-romanijskoj regiji jedino Srednja škola 28 Juni upisuje djecu sa poteškoćama u razvoju. Međutimoni su ograničeni Zakonom o srednjem obrazovanju, te mogu upisati samo po dva djeteta određena zanimanja trećeg stepena. Nužno je da Grad i Opština pokrenu incijativu za otvaranje posebne škole sa posebnom organizacijom – kategorična je ona.

O amandmanima koje je uložila, biće raspravljano na narednoj sjednici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo, na Prijedlogu budžeta za 2024. godinu.

Katera

CATEGORIES
Share This