Zagonetna istorija Srba: Teorije bez dokaza

Zagonetna istorija Srba: Teorije bez dokaza

Ukoliko se potraži odgovor na pitanje ko su Srbi na Vikipediji, može se pročitati kratka definicija.

Srbi su južnoslovenski narod, koji pretežno živi u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Prema tvrdnjama genetičara i antropologa, Srbi su potomci slovenskih plemena i balkanskih starosjedelaca (Vlaha, Ilira, Tračana, itd). U njihovoj krvi ima genetskih tragova osvajačkih naroda Rimljana, Kelta, Skita, Mongola, Turaka, stoji na Vikipediji.

Postoje teorije koje tvrde da ime “Srbi” možda ima drugačije korijene. Ima nekoliko teorija o porijeklu srpskog imena, ali treba imati u vidu da ove teorije nisu šire prihvaćene od strane zvanične istorijske nauke, jer ne postoji dovoljno dokaza koji bi ih podržali.

Prema jednoj teoriji, ime Srbin je starije od imena Sloven, odnosno da su Proto-Sloveni sebe zvali Srbima, a da su današnji Srbi i Lužički Srbi sačuvali to staro ime kao nekadašnju oznaku svih Slovena. Ovu teoriju zastupali su istoričari, lingvisti i slavisti: Konstantin Jiriček, Jozef Domaševski i Pavel Jozef Šafarik.

Druga teorija pretpostavlja da su narod Serboi bili sarmatsko (iransko) pleme koje je živjelo u istočnoj Evropi (Sarmatia Asiatica), sjeverno od Kavkaza. Prvi pisani pomeni “sarmatskih Srba” se mogu naći u 1. vijeku (69. godine), u djelu Plinija Cecilija Sekundusa “Poznavanje prirode”, i to u latinizovanom obliku – Serbi. Ovi “Serbi” su tu zabilježeni kao narod koji živi u Azijskoj Sarmatiji, sjeverno od Kavkaza, pa se iz toga može pretpostaviti da su bili sarmatsko (iransko) pleme. Poslije Plinija, narod “Serbi” pominju i Tacit, Ptolomej, Prokopije, Jordanes, Vibijus, Ajnhard.

Veza između ovih “Starih Srba” (kako nekad nazivaju narod Serbi) i današnjih Srba nije naučno dokazana, već predstavlja hipotezu. Pretpostavlja se da su se Serbi iz Azijske Sarmatije preselili u srednju Evropu (Polablje) u 4. vijeku, zajedno s Alanima. Smatra se da su Serbi i Alani bili veoma srodna sarmatska plemena, a potomci Alana su današnji Oseti na Kavkazu.

Postoji pretpostavka da su se Serbi na području Polablja miješali sa Slovenima i ostavili im svoje ime. Iz toga proizlazi, a na osnovu rekonstrukcije vjerovatne seobe Slovena, da se dio ovih Slovena, koji je usvojio ime Srbi, doselio na Balkan u 7. vijeku, gdje se izmiješao sa ranije doseljenim slovenskim plemenima i romanizovanim potomcima balkanskih starosjedelaca. Drugi dio Srba, kako se tvrdi, koji se nije doselio na Balkan, ostao je da živi u Polablju, a njihovi potomci bi bili današnji Lužički Srbi.

Srpskainfo

CATEGORIES
Share This