Zabrinjavajući podaci o zaduženosti Republike Srpske

Zabrinjavajući podaci o zaduženosti Republike Srpske

Radi se o izvještajima o spojnom dugu, ali i o izvještajima o zaduženju po prodaji obveznica Republike Srpske.

U izvještaju o spoljnom  dugu za prvi kvarta 2024. godine tako se može iščitati da spoljni dug Republike Srpske iznosi 856 miliona, dok je dug FBiH 44 miliona KM.

Zanimljiviji je podatak da se jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj, dakle opštine, nisu zaduživale.

Ipak, to što u izvještaju piše nula, ne znači da se one nisu pokušale zadužiti. Prema informacijama koje smo dobili, svi pokušaji da se zaduže odbijeni su jer strani kreditori ne žele ulagati novac u Republiku Srpsku zbog politike Milorada Dodika.

Još su strašnije informacije pregledu stanja duga po osnovu emitovanja obveznica.

Tako se navodi da se Republika Srpska od 2016. godine do kraja prvog kvartala 2024. godine zadužila za čak 1,669 milijardi KM.

U prvom kvartalu ove godine za čak 80 miliona KM i to po kamatnoj stopi od 6 posto. Zanimljiv je i podatak da je Republika Srpska u prvom kvartalu ove godine vratila 76 miliona duga po obveznicama.

Razmjere ovog zaduživanja tek su vidljive kada se podaci uporede za Federacijom BiH.

FBiH se po obveznicama zadužila za 850 miliona KM.

U ovo kvartalu zadužio se za 30 milion KM i to po nižoj kamati od Republike Srpske – ona iznosi 4,3 posto.

(Raport)

CATEGORIES
Share This