Vlada Srpske raspisuje konkurs za dva direktora

Vlada Srpske raspisuje konkurs za dva direktora

–  Vlada Republike Srpske donijela je odluku o raspisivanju konkursa za direktore Ugostiteljskog servisa i Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske.

Aaktuelni direktor Ugostiteljskog servisa Zoran Čavić, dok je direktor Službe za zajedničke poslove Ranko Tomašević.

Kada je u pitanju direktor Ugostiteljskog servisa on će prema odluci Vlade morati između ostalog imati završen ekonomski ili fakultet za turizam i hotelijerstvo, kao i najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Od kandidata za direktora Službe za zajedničke poslove Republike Srpske Vlada traži da imaju završen pravni fakultet ili visoku školu unutrašnjih poslova, kao i najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Podsjetimo da se Ugostiteljski servis bavi pružanjem ugostiteljskih usluga u restoranima i bifeima poslovnih zgrada i prostoriija koje koristi Vlada i drugi republički organi, kao i pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja u hotelima i ostalim smještajnim jedinicima.

Servis između ostalog upravlja restoranom u Narodnoj skupštini RS, Vladinim restoranom, kao i hotelima „Bistrica“ i „Rajska dolina“ na Jahorini.

Služba za zajedničke poslove se pored ostalog bavi vođenjem evidencije o nekretninama na kojima pravo raspolaganja ima Vlada RS.

Održavaju i službene stanove koji služe za potrebe ministara, imenovanih i postavljenih lica, narodnih poslanika, kao i ostalih službenika.

Služba obavlja i poslove prevoza službenim vozilima, kao i investiciono i tekuće održavanje službenih zgrada.

(Capital) Foto: Capital

CATEGORIES
Share This