Vlada kroji po svom ukusu novi zakon o medijima

Vlada kroji po svom ukusu novi zakon o medijima

Predlagač zakona o medijima bi trebao biti Sekretarijat Vlade, formirana je i radna grupa koja će proučiti zakone u regionu, nakon čega bi se počelo sa izradom prijedloga.

Sandra Gojković Arbutina, urednica u Nezavisnim novinama i član radne grupe kaže da je ta grupa više savjetodavno tijelo jer nije formirana od strane Vlade i nema nadležnog ministarstva. Ipak,na dva sastanka radne grupe, izneseni su i zahtjevi dijela medijske zajednice.

„Ono što mi možemo da zahtijevamo je da se portali zakonski urede da se tretira vlasništvo nad medijima odnosno da se zna ko su vlasnici medija. Registar medija, kojim se sad niko ne bavi i neki dogovor je da se svako može registrovati kao mediji ali da iza svakog medija mora da se navede šta ili ko stoji  i da bude utuživ“, smatra Sandra Gojković Arbutina, urednica u Nezavisnim novinama.

Zanimljivo je da nisu svi mediji i istraživački portali pozvani da budu u radnoj grupi. Aleksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik portala Buka, kaže da njih niko nije zvao na sastanke i da se biranjem ko će biti pozvan, ko ne, šalje jasna poruka, i sumnja da mediji mogu očekivati bilo šta dobro od novog zakona.

„Osnovni cilj tih zakona je kontrola medijskog prosotra i suzbijanje medijskih sloboda po mjeri sadašnje vlasti. Sama činjenica da su samo odabrani bez ikakvih kriterija pozvani a ne svi i da nije pitano za mišljenje govori da se ne radi o donošenju zakona nego o donošenju presude i takvi su svi zakoni o kojima se trenutno priča i koji treba da dovedu do restrikcije javne riječi“, ističe Aleksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik portala Buka.

Novinari tvrde da će i zakon o medijima – poput kriminalizacije javne riječi i usvojenog nacrta zakona o nevladinim organizacijama – objektivnim i nezavisnim medijima otežati rad, budući da neki od najčitanijih i kritičkih medija nisu pozvani na učešće u kreiranju novog zak ona.

„Može se reći da je riječ o jednom paketu zakona koji bi bili treći ekser u „mrtvački sanduk“ novinarstva. Riječ je o tome da se na neki način na ograniči nezavisno istraživačko novinarstvo i analitičko novinarstvo. S obzirom da vidimo kontinuitet poteza koje radi aktuelna vlast vidimo da je novinarstvo na neki način glavna meta i gašenje svih kritičkih glasova“, kaže Đorđe Vujatović, novinar.

U javnosti se već spekuliše da se kroz ovaj zakon pokušava onemogućiti rad “malim“ medijima u Republici Srpskoj. Naši sagovornici smatraju da je cilj isključiti nevladin sektor iz novinarske zajednice i na taj način ga učiniti ranjivijim na odredbe Krivičnog zakonika o kriminalizaciji javne riječi i povećati autocenzuru.

(BN) Foto: Ilustracija

CATEGORIES
Share This