Više od decenije milioni KM odlazili privatnicima?!

Više od decenije milioni KM odlazili privatnicima?!

Kako su firmama bliskim HDZ-u i SNSD-u odlazila sredstva uprkos presudi Suda. Najviše nezakonitosti počinjeno je za vrijeme Vojina Mitrovića.

Ako je suditi prema najnovijim nalazima državnih revizora, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH u proteklih deset i više godina počinilo je nezapamćene propuste u oblasti javnih poslova iz svoje nadležnosti, koji za sobom povlače krivičnu odgovornost. Nakon ovakvih nalaza Tužilaštvo BiH bi promptno trebalo reagovati.

Teški propusti i nezakonitosti koji su ustanovili državni revizori uglavnom su počinjeni u periodu dok je ministar prometa i komunikacija BiH bio Vojin Mitrović i odnose se na oblast homologacije i certifikacije vozila, zatim stručnog osposobljavanja upravitelja prevoza i vozača.

Gdje su podaci o prihodima?

Međutim, ono što je gotovo kriminalno u svemu ovome jeste konstatacija revizora da državno ministarstvo uopšte ne raspolaže podacima o prihodima iz navedenih javnih poslova, a riječ je o desetinama miliona KM!

-Sudske presude, različiti žalbeni postupci, oprečni stavovi MKP-a, mišljenja Pravobranilaštva i Konkurencijskog vijeća ukazuju na to da MKP nije dosljedno primijenio relevantni regulatorni okvir koji se odnosi na povjeravanje poslova homologacije i certifikacije vozila – konstatovali su revizori.

Kao što je poznato Ministarstvo prometa i komunikacija (tada na čelu s ministrom Rudom Vidovićem) je privatnim firmama povezanim s finansijerima SNSD-a i HDZ-a 2009. godine.

Ko su odabrane firme

Te godine Ministarstvo unosan posao homologacije i certificiranja vozila dalo je konzorciju AD EIB Internationale PJ „Centar za motorna vozila Banja Luka – Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo – Centar motor Široki Brijeg. U 2012. je došlo do poništenja javnog konkursa, ali uprkos tome, pa čak i presudi Suda BiH iz 2015., do kraja 2021. godine nije raskinut ugovor s navedenim firmama koji su više od decenije ubirali milione iz oblasti homologacije i certificiranja vozila.

-Naime, 11 godina nakon izbora organizacije za obavljanje administrativnih poslova u oblasti homologacije vozila 2021. godine je raspisan novi javni konkurs. Nakon donesene odluke i izbora jedne organizacije uslijedila je žalba. Žalbeno vijeće je, kao drugostepeni organ u upravnom postupku, prihvatilo ove žalbene navode i donijelo rješenje o poništavanju odluke MKP-a o izboru jedne organizacije.

faksimil nalaza revizora

MKP nije dobio mišljenje Pravobranilaštva da može zaključiti ugovore o obavljanju administrativnih poslova u oblasti homologacije i certifikacije vozila iz 2022. godine – ističe se u u nalazima revizora.

Prilikom davanja mišljenja na nacrte ugovora o obavljanju administrativnih poslova u oblasti homologacije i certifikacije vozila iz 2022. godine, Pravobranilaštvo je iznijelo stav da MKP treba da ponovi postupak javne nabavke usluga. Međutim, navode revizori, MKP nije ponavljao postupak izbora organizacija već je, postupajući po stavovima navedenim u presudama Suda BiH, zaključio navedene ugovore i o tome obavijestio Pravobranilaštvo.

Pravobranilaštvo je stava da je MKP ovakvim postupanjem prekršio Zakon o Pravobranilaštvu, dok je MKP stava da Pravobranilaštvo nije nadležno da ocjenjuje pravilnost postupka izbora organizacija, te da je pravilnost postupka već utvrđena u presudama Suda BiH.

Kako dalje navode, u oblasti homologacije i certifikacije vozila MKP je onemogućio ostalim organizacijama na tržištu da se u dužem vremenskom periodu nadmeću za obavljanje javnih poslova u ovim oblastima.

Naime, u periodu od 2008. do 2020. godine, ističu revizori, podzakonskim aktima iz oblasti homologacije i certifikacije vozila nisu bili definisani rokovi trajanja ugovora koje MKP zaključuje s izabranim organizacijama.

Nove podzakonske akte iz oblasti homologacije i certifikacije vozila MKP je donio tek 2020. godine i tada su definisani rokovi trajanja ugovora s izabranim organizacijama na 10 godina.

-MKP nije od Konkurencijskog vijeća tražio mišljenje o usklađenosti podzakonskih propisa iz oblasti homologacije i certifikacije vozila sa Zakonom o konkurenciji u vezi sa rokom na koji se zaključuju ugovori.

MKP ne raspolaže podacima o prihodima koje prikupljaju administrativna i tehnička tijela iz oblasti homologacije i certifikacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila.

Prema raspoloživim podacima iz izvještaja o radu administrativnog tijela za 2021. godinu, koje nam je dostavio MKP, ukupan broj zahtjeva za homologaciju vozila je iznosio 57.556 zahtjeva. Od tog broja, 57.087 zahtjeva se odnosilo na homologaciju pojedinačnog vozila, a 469 zahtjeva na homologaciju tipa vozila – neki su od nalaza revizora.

U skladu s cjenovnikom, revizori su procijenili da ukupni prihodi koje su administrativno tijelo i tehnički servisi ostvarili u 2021. godini za poslove homologacije vozila iznose oko 9,1 milion KM.

Takođe, prema raspoloživim podacima iz izvještaja o radu administrativnih tijela ukupan broj zahtjeva za certifikaciju vozila u 2021. godini je iznosio 24.184. Prema cjenovniku, prosječna naknada za usluge certifikacije vozila iznosi 295 KM. Revizori su procijenili u ovom izvještaju da ukupni prihodi koje su ostvarila administrativna i ispitna tijela u 2021. godini za poslove certifikacije vozila iznose oko 7,1 milion KM.

Dakle samo u jednoj godini prihodi za poslove homologacije i certificiranja vozila iznosili su više od 16 miliona KM!

-MKP je novi javni konkurs objavio osam godina nakon poništenja prethodnog, a u međuvremenu je poslove homologacije obavljala organizacija koja je odabrana u poništenom konkursu. Ovakvim postupanjem MKP je, zanemarujući vlastite i akte nadležnih institucija, omogućio da se poslovi homologacije i dalje obavljaju na netransparentan i zakonski upitan način.

U toku provođenja revizije, iz MKP-a nismo dobili odgovor zašto MKP nije preduzimao aktivnosti nakon donošenja odluke o poništavanju javnog konkursa ni nakon odluke Žalbenog vijeća 2013. godine, a potom ni nakon presude Suda BiH iz 2015. godine – naglasili su iz Ureda za reviziju institucija BiH, piše Fokus.ba.

(BN) Foto: Fena

CATEGORIES
Share This