U BiH povrat PDV-a radi samo jedan operater, banke i mjenjačnice ukinule uslugu

U BiH povrat PDV-a radi samo jedan operater, banke i mjenjačnice ukinule uslugu

– Građani Srbije, Hrvatske i Crne Gore koji su godinama dolazili u redovne nabavke u naše tržne centre zbog nižih cijena, od korone naovamo smanjili su količinu kupljene robe zbog onemogućenog ili otežanog povrata poreza na dodatu vrijednost (PDV), koji su banke i mjenjačnice ukinule za vrijeme pandemije i nikada ga više nisu uspostavile.

Do pandemije su trgovci, posebno u pograničnim zonama, bilježili izuzetno visok promet, a o kolikim se ciframa radi, vidi se iz podataka Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Oni pokazuju da je u godini prije korone (2019) strani državljani kupili 136 miliona maraka robe koju su prenijeli preko granice u prtljagu, te da su zatražili blizu 20 miliona maraka povrata PDV-a.

Za vrijeme pandemije, promet je značajno opao, pa samim tim i povrat PDV-a koji je bio ispod 10 miliona maraka, a koji su zatražili preko kompanija koje rade u inostranstvu.

Tek od prošle godine, našim građanima postao je dostupan prvi operater koji pruža ovu uslugu i stranim i domaćim kupcima „Ushop Tax Free“, nakon što su banke i mjenjačnice bez obrazloženja okončale saradnju sa kompanijom „Global Blue“.

Prema informacijama iz UIO, tokom prošle godine zabilježen je značajniji oporavak trgovanja pa su strani državljani u BiH „pazarili“ preko 81 milion KM vrijednosti robe i zatražili 11,78 miliona maraka povrata PDV-a.

“U BiH su najviše kupovali građani susjednih zemalja Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Najčešće se radi o robi široke potrošnje: osnovnim životnim namirnicama, stvarima za domaćinstvo i tekstilnim proizvodima koju stranci kupuju u BiH i iznose izvan carinskog područja, te imaju pravo da zatraže povrat PDV-a”, objasnili su u UIO BiH.

Kako se ostvaruje pravo na povrat PDV-a

Strani državljani, koji ostvaruju pravo na povrat PDV-a su fizička lica koja robu kupljenju u BiH koju iznose u prtljagu i čija je vrijednost između 100 KM, s tim da tu ne ulaze gorivo, alkohol i duvanski proizvodi.

“U toku 2019. godine taj iznos je bio blizu 136 miliona KM, a iznos zahtijevanog povrata PDV-a bilo je skoro 20 miliona KM. Ovakvu statistiku prekida pandemija i u 2020. godini i 2021. godini kada se iznos zahtijevanog povrata PDV-a smanjuje ispod 10 miliona maraka. U posljednje dvije godine dolazi do postupnog oporavka, iako će vjerovatno još trebati vremena da bi se vratili na nivo od prije pandemije”, rekao je Ratko Kovačević, portparol UIO BiH.

Podaci UIO BiH pokazuju da državljani Hrvatske i Srbije koji žive u pojasu blizu granice najčešće dolaze u BiH u kupovinu robe koju iznose van carinskog područja BiH. Upravo uz granicu nalaze se i veliki marketi u kojima se ostvaruje i najveći broj kupovina uz zahtjev za povrat PDV-a stranim državljanima.

Tako je na primjer, na graničnom prelazu Orašje tokom prošle godine podneseno čak 33.026 zahtjeva za povrat 1,5 miliona maraka PDV-a, dok su na prelazu Zupci bila samo dva.

“Prodavnice u BiH kupcima stranim državljanima najčešće nude klasične obrasce za povrat PDV-a, i oni se uglavnom vraćaju u našu zemlju da ostvare povrat poreza. Međutim, neke prodavnice u BiH nude i obrasce za povrat PDV-a za kupce koji se ne vraćaju, kao što su obrasci kompanije “Ushop Tax Free” koja je jedina registrovana u BiH za pružanje ove usluge. Tako strani državljani lakše ostvare povrat poreza. S druge strane građani BiH ranije su mogli izvršiti povrat PDV-a za robu kupljenu u inostranstvu u mjenjačnicama u BiH, a na osnovu obrazaca kompanija posrednika “Ushop Tax Free” i “Global Blue”, ali u zadnje vrijeme to je moguće jedino tako da naši građani dobiju povrat direktno na svoje račune koje naznače na obrascima prilikom kupovine robe”, objasnio je Kovačević.

Gotovo sve prodavnice u susjednim zemljama, Srbiji i Hrvatskoj, kaže Kovačević, nude stranim državljanima i mogućnost povrata PDV-a putem posrednika, čime je njihov promet značajno uvećan.

„Iako je na tržištu BiH više od godinu dana prisutan posrednik u povratu PDV stranim državljanima kompanija “Ushop Tax Free”, još uvijek mnoge prodavnice u našoj zemlji stranim kupcima ne nude ovu mogućnost”, kaže Kovačević.

Banka bez komentara

Ovu uslugu je ranije pružala Raiffeisen banka u BiH i kupci su se mogli sa obrascima za povrat poreza obratiti njima za povrat u gotovini.

“Usluga povrata poreza na robu kupljenu u inostranstvu nije dostupna u Raiffeisen banci od 31. 12. 2015. godine kada je prestao da važi ugovor između banke i kompanije “Global Blue”. Nismo u prilici komentarisati ugovore s klijentima i partnerima banke”, kratko su nam odgovorili iz ove banke.

U kompaniji “Ushop Tax Free” kažu da se kupcima u prodavnicama izdaje “tax free” obrazac koji moraju ovjeriti na carini na granici i njima poslati poštom. Kažu da kupci u prodavnici dobiju pripremljenu kovertu sa adresom koju samo trebaju predati u prvu poštu, a isplatu mogu očekivati na račune, kartice ili PayPal u roku od 30 dana.

Direktor ove kompanije Dani Oreški kaže da se u BIH zahtjev za povrat PDV-a može se podnijeti i na dokumentu operatera kojeg je prodavac prije prodaje robe ovlastio za povrat PDV-a stranom državljaninu. Prodavac može da se odluči na koji način će kupcu stranom državljaninu omogućiti povrat PDV-a za kupljenu robu. To može biti korištenjem klasičnog PDV-SL2 obrasca ili na dokumentu operatera koji sadrži sve njegove elemente.

“Naša kompanija je ovlašteni operater koji posluje u mnogim zemljama, a u BiH smo od prošle godine. U BIH neke banke i mjenjačnice ranije su pružale uslugu povrata PDV-a u gotovini u ime stranih operatera. Po izbijanju panedmije koja je značajno smanjila obim putovanja, pa tako i kupovine, prestao je i njihov interes da povrat isplaćuju u gotovini. Takođe, kupci više žele povrat na njihove bankovne kartice, bankovne račune i PayPal račune”, rekao je Oreški za CAPITAL.

Kaže da građani BiH koji obave kupovinu inostranstvu mogu preko njih vratiti PDV, kao što to rade turisti koji kupuju kod nas kod prodavaca koje pokrivaju ugovori o “tax free” usluzi.

Kako izgleda postupak za povrat PDV-a?

U UIO BiH kažu da strani državljanin PDV mogu vratiti podnošenjem zahtjeva koji popunjava i ovjerava prodavac, a koji će pokazati carinskoj službi na granici uz račun za kupljenu robu čija vrijednost mora biti viša od 100 maraka. Račun za kupovinu robe ne smije biti stariji od tri mjeseca.

“Strani državljani koji kupuju u BiH najčešće kod trgovaca zatraže obrazac, jer tako povrat PDV-a mogu ostvariti prilikom narednog dolaska u istu prodavnicu, a to mora biti u roku od tri mjeseca od dana izdavanja računa. Međutim, ako se strani državljani u tom periodu ne planiraju vratiti u BiH povrat PDV-a može se zatražiti na obrascu kompanije – posrednika za povrat PDV-a u BiH “U Shop Tax Free”, rekli su u UIO BiH.

(Capital) Foto: Agencije

CATEGORIES
Share This