Tužilaštvo BiH -Tužilac Kajganić „dao gas

Tužilaštvo BiH -Tužilac Kajganić „dao gas

U protekle oko dvije i po godine, kako je Mileko Kajganić, glavni tužilacTužilaštva BiH, Posebni odsjek za ratne zločine podigao je optužbe za  58 predmeta protiv 188 optuženih osoba, kaže za „Novosti“ mr Boris Grubešić, portparol Tužilaštva BiH.

– U 2021.godina  bila je  21 optužnica i 56 optuženih, u  2022. godini 20 optužnica- 62 optužena  i u 2023. godina 17 optužnica- za 70 optuženih ljudi -kaže naš sagovornik. U predmetu “Dobrovoljačka”, nakon što su uvažene pritužbe na ranije tužilačke odluke, istraga je pokrenuta 2018. godine, a optužnica je podignuta nakon 4 godine, odnosno 2022. godine. Napominjemo da ovaj predmet do podizanja optužnice, iako je u različitim formama egzistirao u MKSJ i pravosuđu BiH, nikada ranije nije dobio sudski epilog, odnosno optužnicu i sudski proces.

Ovaj predmet tek sada će dobiti konačnu riječ u sudnici i smatramo da sa humanog i etičkog gledišta, žrtve i porodice žrtava imaju pravo da se u sudnici donese konačna reč o ubistvima, ranjavanjima i stradanju osoba koje su njihovi najbliži srodnici.

Tužilac Kajganić je kao tužilac Posebnog odjela za ratne zločine, odnosno rukovodilac tog odsjeka, bio uključen u istragu u ovom predmetu i jedan je od dva tužioca koji su potpisnici optužnice.

-Predmet koji se odnosi na stradanje porodica Sejmenović i Sarajlić u Bijeljini, jedan je od predmeta sa najtežim stradanjem civila na području Bijeljine i okoline. Podsjećamo, ta optužnica odnosi se na ubistvo gotovo cjelokupnih porodica, više od 20 žrtava, uključujući i djecu, što daje posebnu težinu celom slučaju.

Glavni tužilac Kajganić je postupajućem tužiocu u tom predmetu, dao na raspolaganje sve potrebne resurse da se istraga okonča i podigne optužnica. Disciplinsku prijavu zbog nepostupanja, a koja se odnosi na tužioca Simovića, glavni tužilac Kajganić uputio je Kancelariji disciplinskog tužioca, a odnosi se na predmet stradanja žrtava u Jošanici kod Foče -kaže Grubešić.

Činjenični opisi optužnica u predmetima Dobrovoljačka (Ejup Ganić i dr.) i stradanje porodica Sejmenović i Sarajlić (Miljanović Živan i dr.), u redigovanoj i za javnost dostupnoj formi, mogu se naći na web stranici Tužilaštva BiH, gdje se po odluci glavnog tužioca Kajganića, već dvije godine postavljaju činjenični opisi optužnica, radi veće transparentnosti u predmetima ratnih zločina, kako bi građani i javnost mogli imati potpun uvid u činjenične opise događaja koje tretiraju optužnice.

ISTOK

CATEGORIES
Share This