Srpska odbila nagodbu sa „Tamarisom“

Srpska odbila nagodbu sa „Tamarisom“

– Republika Srpska nije prihvatila prijedlog kompanije „Tamaris“ da joj isplati 10 miliona KM odštete i da tako mimo suda riješe spor koji traje već sedam godina.

Potvrdio je to za CAPITAL advokat kompanije „Tamaris“ Dalibor Pejaković i dodao da će spor biti nastavljen pred sudom te da njegov klijent i dalje potražuje 10 miliona KM.

„Republika Srpska smatra da je tužbeni zahtjev neosnovan, da „Tamaris“ nije pretrpio nikakvu štetu i zbog toga je odbila naš prijedlog za mirno rješenje spora“, rekao je Pejaković.

Banjalučka kompanija „Tamaris“, u vlasništvu porodice Milorada Janjetovića, je 2016. godine tužila Republiku Srpsku za nevjerovatnih 242 miliona KM zbog toga što nije mogla koristiti državno zemljište u Bajincima kod Srpca za koje je dobila koncesiju.

U međuvremenu je doneseno nekoliko presuda i spor je ponovo vraćen na početak pred Okružni privredni sud, a „Tamaris“ je smanjio svoj zahtjev na „svega“ deset miliona KM i ponudio Srpskoj mirno rješenje spora.

Međutim, Srpska ni na to nije pristala, a ostala je i kod protivtužbe koju je podnijela u ovom predmetu.

Podsjećamo, „Tamaris“ je, prema koncesionom ugovoru potpisanom 2007. godine, planirao da proširi svoj biznis na državnom zemljištu površine 187 hektara u Bajincima kod Srbca.

„Tamaris“ je u tužbi naveo da je od samog zaključenja ugovora imao problema oko ulaska u posjed zemljišta ističući da je u ovom sporu pokušan i dogovor putem Arbitražne komisije za koncesije, ali da od toga nije bilo ništa.

S druge strane, Pravobranilaštvo RS koje zastupa Srpsku je tužbu osporilo u cijelosti predlažući da se ona odbije kao neosnovana ističući da je „Tamaris“ prilikom zaključenja ugovora bio upoznat sa pravnim stanjem zemljišta koje se daje u koncesiju.

Tvrde i da je 2011. godine koncesionar uvede u posjed.

U ovom sporu Okružni privredni sud je 5. juna 2020. godine donio presudu kojom je odbijen i tužbeni i protivtužbeni zahtjev.

Uslijedile su žalbe obje strane, a nakon presude Višeg privrednog suda uložena je i revizija Vrhovnom sudu koji u jednom dijelu predmet vratio na ponovno suđenje.

Nakon posljednjeg ročišta održanog ove sedmice jasno je da se ovom sporu kraj još ne nazire.

CAPITAL: M. Lj.

CATEGORIES
Share This