Socijalna karta u Gacku se radi na inicijativu SDS-a

Socijalna karta u Gacku se radi na inicijativu SDS-a

Ovim je Gacko među prvim opštinama, koje su preduzele konkretne poteze na izradi socijalne karte stanovništva o čemu Vlada Republike Srpske priča godinama unazad. Inicijator izrade socijalne karte opštine je Klub odbornika SDS-a.

Gatačka skupština usvojila je odluku o izradi socijalne karte te opštine i to na prijedlog opozicionog Kluba odbornika Srpske demokratske  stranke.

Iako Gacko spada u razvijene opštine, cilj izrade socijalne karte, kako je objasnio SDS, a što su prihvatile i druge stranke u gatačkoj opštini, uključujući i vladajući SNSD, je da se utvrdi da li ima stanovnika u stanju socijalne potrebe, odnosno za koje kategorije društva treba obezbijediti najosnovnije egzistencijalne uslove, kako bi zadovoljili i ojačali svoj socijalni status u toj lokalnoj zajednici.

Tako je Skupština opštine Gacko zadužila načelnika opštine Gacko da preduzme sve adekvatne radnje kako bi se omogućili svi potrebni uslovi Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Gacko koja će biti nosilac izrade socijalne karte.

Кompletna baza podataka, kako stoji u odluci, koja će se formirati tokom istraživanja za potrebe izrade socijalne karte opštine Gacko biće u isključivom vlasništvu JU Centarza socijalni rad Gacko.

Izvršilac usluga anketiranja nema pravo upotrijebiti ili koristiti bilo koji podatak dobijen prilikom navedenog anketiranja što podrazumijeva   da će svi rezultati istraživanja biti dostavljeni JU Centar za socijalni rad Gacko.

JU Centar za socijalni rad će uz predhodno obavljene konsultacije sa nadležnim institicijama ustanoviti jedinstvenu metodologiju na osnovu koje će biti izrađena socijalna karta opštine Gacko.

Skupština opštine Gacko zadužila je načelnika opštine Gacko da obezbijedi potrebna finansijska sredstva u svrhu izrade socijalne karte iz budžeta opštine i da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke podnese izvještaj lokalnoj skupštini o izradi socijalne karte kako bi se usvojio prijedlog mjera za poboljšanje materijalnog statusa socijalno ugroženog stanovništva na području te opštine.

Ovim je Gacko među prvim opštinama, koje su preduzele konkretne poteze na izradi socijalne karte stanovništva o čemu Vlada Republike Srpske priča godinama unazad.

O izradi socijalne karte u Republici Srpskoj se odavno govori ali se Vlada, iz njima poznatih razloga, nije do sada usudila da to i realizuje.

Nedavno je ponovo predsjednik Vlade Radovan Višković najavio izradu socijalne karte u Republici Srpskoj i to u saradnji sa Svjetskom bankom, koja bi trebalo da bude gotova do polovine ove godine.

(BN) Foto: Agencije

CATEGORIES
Share This