SDS Gacka traži vanrednu raspravu zbog stanja u RiTE

SDS Gacka traži vanrednu raspravu zbog stanja u RiTE

Klub odbornika SDS Gacka uputio je zahtjev predsjedniku Skupštine opštine Rajku Papoviću za održavanje vanredne rasprave zbog alarmantnog stanja na RiTE Gacko i posljedica koje to stanje ima za cijelu lokalnu zajednicu.

“Imajući u vidu poseban značaj i ulogu Rudnika i Termoelektrane u našoj društvenoj zajednici a ne opsporavajući određene probleme koje, htjeli mi to priznati ili ne, Rudnik i Termoelektrana Gacko ima već duži niz godina i koji idu ka svojoj kulminaciji, predlažemo Vam da se u srijedu održi sjednica Kolegijuma Skupštine opštine Gacko gdje bi utvrdili dopunu dnevog reda 19. redovne sjednice sa tačkom Informacija o stanju u Rudniku i Termoelektrani Gacko”, kažu u Klubu SDS Gacka.

Iako je, kako navode u SDS, nadležnost nad radom Rudnika i Termelektrane ne postoji od strane lokalne zajednice i lokalnog parlamenta, stanje u RiTE je takvo da se ne možemo biti indiferentni i da zatvaramo oči pred problemima koji imaju posljedice za sve zaposlene, ali samo Gacko

“Gospodine predsjedniče i odbornici u Skupštini opštine Gacko, da li je potrebno naglasiti da je cjelokupan dosadašnji razvoj naše opštine vezan za Rudnik i Termoelektranu u Gacku. Naša i sadašnjost i budućnost itekako je vezana za stabilnost i uspješnost u poslovanju Rudnika i Termoelektrane u Gacku. Svi ste svjesni da u proizvodnji električne energije ima velikih problema ali ste i upoznati sa činjenicom da je Elektroprivreda Republike Srpske jednostrano raskinula kolektivni ugovor sa sindikalnom zajednicom. Vjerujemo i da ste upoznati sa potencijalnim otpuštanjem radnika u RiTE jer se u posljednjim zaključcima Kolegijuma direktora Elektroprivrede takav scenario može predpodstaviti”, kažu iz Kliuba SDS, kao I da zbog svega navedenog smatraju da skupštinski kolegijum treba održati u srijedu 22. novembra 2023. godine i dopuniti dnevni red sa gore navedenom tačkom.

“Smatramo da je sve navedeno naše zajedničko pitanje i da se ovdje u konačnici svi moramo složiti i samim tim kao lokalni parlament usaglasiti i donijeti zaključke kojima bi jasno i nedvosmisleno pokazali da nam je najznačajnije pitanje održavanje procesa proizvodnje na zdravim osnovama i zaštita postignutih radničkih prava koja ne smiju da se umanjuju već da se uvećavaju”, zaključuju u SDS.

ISTOK

CATEGORIES
Share This