Samo 18 prijavljenih slučajeva mobinga u Srpskoj

Samo 18 prijavljenih slučajeva mobinga u Srpskoj

– U Agenciju za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske za dvije godine, od kada je Zakon o zabrani uznemiravanja na radu stupio na snagu, stiglo je samo 18 prijava, a samo u dva slučaja zaključen je sporazum između strana u sporu.

Svi pokrenuti postupci su okončani. U dva postupka zaključen je sporazum, a tri su obustavljena zato što su predagači odustali od daljeg vođenja postupka. U 13 predmeta je obustavljen jer između strana u sporu nije postignuto kompromisno rješenjenje“, rekli su u ovoj Agenciji.

Ovo ide u prilog tvrdnjama da usvojeni zakon o kojem se raspravljalo gotovo deceniju nije dao neke posebne rezultate, o čemu je portal CAPITAL ranije pisao.

Naši sagovornici rekli su da mobinga ima mnogo više nego što se o tome govori, ali da se rijetko prijavljuje zbog neprijatnosti koju sa sobom donosi postupak rješavanja.

Sekretar Saveza sindikata RS Goran Stanković kaže da radnici umjesto rješavanja sporova često pribjegavaju drugim rješenjima.

Oni koji neće da trpe daju otkaze i odlaze ili drugom poslodavcu ili u inostranstvo. Mnogi radnici više ne žele da trpe i odlučuju se radije za promjenu posla nego za borbu sa poslodavcem“, objašnjava Stanković.

Od dana osnivanja u junu 2010. godine, pred Agencijom se našlo 15.348 predmeta, od čega se čak 15.221 odnosio na individualne sporove. “Samo” 127 njih odnosilo se na kolektivne radne sporove.

Od početka ove godine zaprimljeno je ukupno 387 prijedloga za pokretanje postupka mirnog rješavanja radnih sporova i svi su individualni. Zaključno sa 30. septembrom 2023. godine, okončani su svi pokrenuti kolektivni radni sporovi, a u postupku rješavanja su 52 individualna radna spora“, kažu u Agenciji.

Navode da je od ukupnog broja okončanih predmeta njih oko 70 odsto riješeno pozitivno.

U poslednje vrijeme sve više dolazi do izražaja preventivna uloga Agencije. Skoro svakodnevno poslodavci traže savjet i pomoć kako da postupe u određenoj situaciji, a da do spora ne dođe“, rekli su u Agenciji.

CAPITAL: A. Pisarević

CATEGORIES
Share This