Saga Ćeranić: Na FBN nema mjesta za najbolje studente

Saga Ćeranić: Na FBN nema mjesta za najbolje studente

U jeku turbulencija na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci zbog, kako tvrde naši izvori, samovolje dekana Predraga Ćeranića, čiju smjenu traži nastavno osoblje fakulteta, najbolji studenti ne mogu dobiti izbor u zvanje asistenta.

Takav slučaj desio se početkom ove godine kada je, u zvanje višeg asistenta, izabran visoki oficir Ministartsva unutrašnjih poslova Republike Srpske Borislav Šarić, koji je načelnik Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata MUP-a.

Šarić je, prema tim izvorima, bio favorit dekana Predraga Ćeranića, kome je sud osporio zvanje u docenta, a time i imenovanje za dekana te visokoškolske ustanove, ali ta sudska odluka je ignorisana i od fakulteta i Univerziteta.

„Ne bi tu bilo ništa sporno, da Šarićev protivkandidat nije bio Petar Đukić, najbolji student Fakulteta bezbjednosnih nauka u generaciji 2017/18 i nosilac Zlatne značke Univerziteta“, – tvrde naši izvori sa fakulteta.

Kako saznajemo, Senat Univerziteta u Banjaluci jednom je vratio izvještaj Komisiji za izbor i zatražio da dodatno obrazloži razloge zbog kojih predlaže Borislava Šarića, upravo zbog činjenice da je Petar Đukić najbolji student fakulteta i da ima viši prosjek ocjena.

Međutim, ovaj zaključak Senata nikada nije uvažen i Komisija je potvrdila svoj izbor na insistiranje dekana Ćeranića, tvrde ti izvori.

U izvještaju Komisije za izbor vidljivo je da Đukić ima daleko bolji prosjek ocjena od Šarića na oba ciklusa studija i da je doktorand na beogradskom univerzitetu.

Iz istog izvještaja se vidi i da se Šarić već desetak godina ne bavi naukom i da je posljednji naučni rad objavio 2013. godine, dok Đukić ima daleko više objavljenih naučnih publikacija.

Sve to, prema tvrdnjama našeg izvora, nije bilo dovoljno Komisiji za izbor i spornom dekanu Ćeraniću.

Takođe, navode da cijeli slučaj komplikuje i činjenica da Borislav Šarić nema podršku ni katedre kriminalističkih nauka na koju je izabran, odnosno profesora sa kojima treba da radi.

Sve je to, tvtrde, plod samovolje i autokratskog načina upravljanja Predraga Ćeranića, čiju smjenu traže nezadovoljni nastavnici i saradnici najmlađe članice banjalučkog univerziteta.

Podsjetimo da na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci „vri kao u košnici“ i to nakon ostavki koje su podnijeli prodekani i Velibor Lalić i Žana Vručinić, kao i šefica katedre za master studije Dragana Vasiljević. Nakon toga uslijedio je zahtjev većine profesora te visokoškolske ustanove rektoru banjalučkog Univerziteta da se održi sjednica Nastavno-naučnog vijeća fakulteta na kojoj bi se raspravljalo i glasalo o povjerenju dekana Predraga Ćeranića.

Do održavanja sjednice nije došlo a sa banjalučkog Univerziteta su poručili da će ispoštovati svaku odluku članova Nastavno-naučnog vijeća Fakullteta bezbjednosnih nauka koja je u skladu sa propisima i zakona.

(BN) Foto: Arhiva

CATEGORIES
Share This