„Putevi RS“ kupuju poslovni prostor od milion KM

„Putevi RS“ kupuju poslovni prostor od milion KM

– „Putevi Republike Srpske“ planiraju da kupe poslovni prostor u Bijeljini koji su spremni da plate 1,17 miliona maraka.

U ovom javnom preduzeću navode da poslovni prostor kupuju s ciljem osnivanja nove poslovne jedinice koja bi se koristila kao Centar za upravljanje saobraćajem.

„Ukupna korisna površina poslovnog prostora namijenjenog za potrebe Centra za upravljanje saobraćajem mora iznositi minimalno 200, a maksimalno 220 kvadratnih metara“, navodi se u pozivu.

Procijenjena vrijednost poslovnog prostora iznosi milion KM bez PDV-a.

„Putevi RS” ugovorenu cijenu planiraju da plate u tri tranše, od kojih je posljednja u roku od sedam dana od dana uvođenja u posjed poslovnog prostora.

Lokacija poslovnog prostora mora biti unutar centralne gradske zone grada Bijeljina.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude za kupovinu poslovnog prostora je najniža cijena prihvatljive ponude, a zainteresovane firme ponude mogu dostaviti do 28. decembra 2023. godine.

Inače, u „Putevima“ navode da je kupovina izuzeta od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH u skladu sa članom 10a. kojim je propisano da se ovaj zakon ne primjenjuje na kupovinu, najam ili zakup zemljišta, postojećih građevina ili druge nepokretne imovine.

„Međutim, s obzirom na to da se radi o investiciji veće vrijednosti, u cilju obezbjeđenja transparentnosti procedure i omogućavanja aktivne i pravične konkurencije na tržištu, „Putevi RS” će javni poziv objaviti na svojoj internet stranici i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji RS“, navodi se u pozivu.

(Capital) Foto: Ilustracija

CATEGORIES
Share This