Najbolje funkcionišu kada DIJELE PLIJEN. Kako će vlast da podijeli 50 miliona KM od RAK-a?

Najbolje funkcionišu kada DIJELE PLIJEN. Kako će vlast da podijeli 50 miliona KM od RAK-a?

Partneri koji čine koaliciju na državnom nivou (SNSD, HDZ, Trojka) u Mostaru su dogovorili, između ostalog, i raspodjelu novca od Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) u iznosu od 50 miliona KM.

Odluku o tome, tačnije o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema, trebalo bi danas donijeti Savjet ministara BiH.

Prema odluci je namijenjeno da se iznos od 50 miliona KM podijeli na način koji možete pogledati na fotografijama Nacrta odluke.

Tako je između ostalog za projekt digitalne transformacije na području Federacije BiH namijenjeno 5,3 miliona KM, integracije SDH mreže i optičke mreže Elektroprijenosa BiH 2 miliona, projekte razvoja prometa na području RS 8,5 miliona KM, FBiH 13,9 miliona KM, Brčko Diostrikta 227 hiljada KM…

Da bi odluka bila donesena potrebno je da Savjet ministara BiH donese odluku o dopunama odlule o načinu raspodjele sredstava od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema.

(Klix)

CATEGORIES
Share This