Miloš Stevanović otkupljuje 180 miliona KM potraživanja IRB-a

Miloš Stevanović otkupljuje 180 miliona KM potraživanja IRB-a

– Bijeljinska firma „Standard Računovodstvene Usluge“ u vlasništvu advokata Miloša Stevanovića dostavila je ponudu za otkup dospjelih potraživanja Investiciono-razvojne banke RS koje ova institucija nije uspjela naplatiti, saznaje portal CAPITAL.

Ova bijeljinska firme dostavila je ponudu za otkup svih dospjelih potraživanja Fonda za razvoj i zapošljavanje IRB-a RS u vrijednosti od skoro 180 miliona maraka koja je IRB ponudio na prodaju na oglasu objavljenom polovinom prošlog mjeseca.

„Vlada Republike Srpske sutra treba da razmatra ovu ponudu, a radi se o kreditnim sredstvima koja je IRB bez posredovanja komercijalnih banaka plasirao direktno preduzećima u vlasništvu osoba bliskih vlasti koje te kredite nisu vraćale. Riječ je, između ostalog, o kreditima datim firmama „Farmaland“ Gradiška, „Leder“ Bijeljina, „Vučko“ Jahorina, „Ekvator“ Banjaluka, „Energolinija“ iz Zvornika i još tridesetak dužnika“, otkriva naš izvor.

Podsjećamo, prema oglasu koji je raspisao IRB nominalna vrijednost dospjelih potraživanja je oko 125,5 miliona KM, dok se ostatak od 54,1 milion KM odnosi na obračunate kamate.

U tom oglasu, IRB je pozvao potencijalne kupce da se prijave na učešće na tenderu i pošalju pismo namjere, a tek nakon što potpišu ugovor o povjerljivosti i uplate 200.000 maraka omogućen im je pristup sobi sa podacima u kojoj se nalazi dokumentacija o kreditima, sredstvima obezbjeđenja, izvještajima o procjenama vrijednosti sredstava obezbjeđenja, te postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima.

U slučaju da se odluče za učešće na tenderu, zainteresovani subjekti morali su da uplate predujam od 2,5 miliona maraka i to je uradila firma Miloša Stevanovića.

FOTO: Agencije

Generalno, riječ je o 41 ugovoru o zajmu, sa 37 dužnika. Od tog broja, 19 ugovora vrijednih 88,4 miliona KM obezbijeđeno je založnim pravom na nekretninama, a četiri čija je vrijednost 1,8 miliona, založnim pravom na opremi i ostaloj pokretnoj imovini.

Osam ugovora o zajmu čija je vrijednost 18,4 miliona maraka obezbijeđeno je založnim pravom na nekretninama, opremi i ostaloj pokretnoj imovini dok deset ugovora „teških“ 16,9 miliona KM nije obezbijeđeno ovim instrumentima.

Sva imovina koja je založena kao obezbjeđenje potraživanja iz portfelja se nalazi u Republici Srpskoj.

U IRB-u su pojasnili da potraživanja ne mogu kupiti pravna i fizička lica povezana sa dužnikom.

„Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da IRB RS kupcu trajno prenosi potraživanja iz portfelja kao i sve rizike i koristi po tom osnovu, u skladu sa čim na kupca prelaze i sva pripadajuća sporedna prava“, precizirali su u pozivu iz IRB-a RS uz napomenu da ne daju garancije za naplativost potraživanja, kao ni za kvalitet sredstava obezbjeđenja.

Miloš Stevanović prvo nije odgovarao na naše pozive, a kasnije nije bio dostupan.

CAPITAL: Darko Momić

CATEGORIES
Share This