HE na Drini troše 300.000 KM na promociju

HE na Drini troše 300.000 KM na promociju

– „Hidroelektrane na Drini“ planiraju za godinu dana potrošiti 292.500 KM kako bi u medijima promovisali rad ovog preduzeća.

Tenderom koji su objavile „HE na Drini“, koje posluje u sklopu „Elektroprivrede RS“, predviđeno je zaključenje okvirnog sporazuma sa jednim dobavljačem na 12 mjeseci.

Jedan od kriterijuma za dodjelu ovog ugovora vrijednog 250.000 KM bez PDV, odnosno 292.500 KM sa PDV-om je najniža ponuđena cijena.

Osim cijene navedeni su i drugi uslovi koje moraju ispuniti zainteresovani ponuđači, a koji su do detalja precizirani u tenderskoj dokumentaciji.

Tako zainteresovani ponuđači moraju dokazati da su uspješno realizovali minimalno jedan ugovor čija vrijednost ne smije biti manja od 100.000 KM bez PDV, a koji je sličan predmetu nabavke, u prethodne dvije godine ili od datuma registracije.

Precizirano je i da je neophodno da izvršilac usluge „obezbijedi distribuciju i emitovanje poslovnih vijesti i informacija na televizijskim i radio stanicama te internet portalima“.

 „TV stanica na kojoj je planirano emitovanje materijala mora imati kvalitetno emitovanje na području bar jedne regije u RS, minimalno u HD rezoluciji“, navedeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Uslov je i da TV stanica na kojoj je planirano emitovanje mora imati portal, putem kojeg je planirano objavljivanje informacija.

Osim toga precizirana je i oprema sa kojom zainteresovani ponuđači moraju raspolagati i to minimalno sa po pet TV kamera i snimateljskih ekipa, dva profesionalna foto-aparata, pet montažnih jedinica, od kojih je bar jedna mobilna, rasvjetna tijela i snimače zvuka te bar jedan dron za snimanje iz vazduha.

„Ponuđač mora imati mogućnost da u svakom trenutku može emitovati sadržaje uživo sa minimalno pet različitih lokacija. S obzirom na to da je sjedište „Elektroprivrede RS“ u Trebinju, a da je ekonomsko/poslovni centar u Banjaluci i da postoji potreba za gostovanja predstavnika u televizijskim emisijama, neophodno je da ponuđač obezbijedi promociju, putem TV stanice koja ima na raspolaganju televizijski studio minimalno u Banjaluci, Trebinju i Istočnom Sarajevu i može uživo da realizuje studijska gostovanja, te da u svakom trenutku može poslati snimateljsku ekipu u opštinu Višegrad, sjedište „Hidroelektrane na Drini“ i isti dan pripremiti i emitovati dogovorene sadržaje“, navedeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Osim toga precizirani su i ostali rokovi za objavu materijala. Tako je navedeno da internet portali i društvene mreže na kojima je planirana objava informacija moraju objavljivati sadržaje u roku od dva sata od dostavljanja materijala.

„Radio stanica na kojoj je planirano emitovanje mora imati kvalitetno pokrivanje minimalno područja Višegrada te da sadržaji budu objavljeni u roku od dva časa od dostavljanja materijala“, navedeno je u tenderu na koji zainteresovani mogu dostaviti ponude do 4. januara iduće godine.

„HE na Drini“ samo nastavljaju praksu rukovodstva ERS i ostalih zavisnih preduzeća koja su ove godine potrošli milione KM kako bi poboljšali svoj imidž.

Podsjećamo, ERS je u maju malo poznatoj firmi „Grudis“ iz Banjaluke dala ugovor vrijedan 7,6 miliona maraka da je reklamira na sportskim, kulturnim, humanitarnim i drugim manifestacijama.

Nedugo zatim i direktori zavisnih preduzeća su odriješili kesu i krenuli u trošenje novca za te svrhe, o čemu je CAPITAL pisao u tekstu Direktori se ugledali na Petrovića, dijele milione na reklamiranje monopola.

(Capital) Foto: Pixabay

CATEGORIES
Share This