„Elektroprivreda“ prezadužena, podaci o poslovanju se kriju

„Elektroprivreda“ prezadužena, podaci o poslovanju se kriju

U Elektroprivredi Republike Srpske koja je holding sastavljen od više preduzeća kažu da nemaju kredite osigurane hipotekama, a li svi dostupni podaci govore da su prezaduženi.

– Jedini veliki kredit koji imamo, a koji smo dobili od kineskih kreditora, smo  osigurali garancijom Vlade Republike Srpske – kaže za interview.ba  Luka Petrović, direktor ovog preduzeća.

Nema detaljne revizije

Detalja o njihovom poslovanju nema jer Kancelarija za reviziju u RS nije radila reviziju poslovanja Holdinga u cjelini.

U Službenom glasniku BiH broj 49 iz 2023. godine je objavljeno da je Vijeće za državnu pomoć BiH ocijenilo da garancija za dugoročno zaduženje emisijom vlastitih obveznica u iznosu od 32,8 miliona KM koju je Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće a. d. Trebinje – Zavisno preduzeće “Elektrokrajina” a. d. Banja Luka dobilo od Ministarstvo finansija i Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske “nije u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini”.

Tada su zatražene izmjene garancije, a prema medijskim izvještajima iz 2021. godine Elektroprivreda Republika Srpska se na Bečkoj berzi zadužila putem emisije obveznica za 140 miliona evra. Pri čemu je garant bila Vlada RS.

Emisija po emisija dionica

Pojašnjenja radi, Elektroprivreda RS je mješoviti holding sastavljen  od  11 preduzeća: HE na Trebišnjici, HE na Vrbasu, HE na Drini, Rudnik i TE Gacko, Rudnik i TE Ugljevik,  Elektro-Hercegovina, Elektrodistribucija Pale, Elektro Bijeljina, Elektro Doboj, Elektrokrajina i Istraživačko razvojni centar za energetiku Istočno Sarajevo.

Prema podacima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske samo u 2022. godini se  Elektrodistribucija Pale emisijom dionica zadužila za 5 miliona KM, a HE Trebišnjica za 280 miliona KM (drugom emisijom dionica).

Prema nezvaničnim informacijama preduzeće Rudnik i TE Ugljevik je nedavno odbijen za kredit jer je ocijenjeno kao kreditno nesposobno.

Zavisna preduzeća

Urednik portala Capital.ba Siniša Vukelić za Interview pojašnjava da Elektroprivreda RS kao centrala ne može ni imati kredite jer nema imovine, ali da su zavisna preduzeća u problem.

– Zavisna preduzeća uzimaju kredite i za operativne troškove, ali za veća zaduženja traže garancije od Vlade RS jer banke ili kreditori više ne  žele da im daju kredite, ne vjeruju da ih mogu vratiti – kaže Vukelić.

Na web-strani Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luke posljednji dostupni podaci o poslovanju ovog preduzeća datiraju iz 2016. godine.

Uz sve ovo sve elektroprivrede su opterećene većim brojem tužbi s milionskim potraživanjima tižitelja i neizvjenim ishodima i koliko god djelovalo da su elektroprivredna preduzeća u Bosni i Hercegovini još uvijek dominantni dobavljači električne nergije  vrlo brzo će i u BiH biti uspostavljena berza struje, a kupcima se otvoriti mogućnost da je kupuju negdje drugdje što bi moglo dodatno otežati položaj ovih preduzeća.

(Interview.ba) Foto:BN

CATEGORIES
Share This