Dug zdravstva Srpske premašio 900 miliona maraka

Dug zdravstva Srpske premašio 900 miliona maraka

More dugovanja preplavilo je i zdravstvo u Republici Srpskoj. Zbog negativnog poslovanja zdravstvenih ustanova, gomilanja dugova i odlaska ljekara stanje u ovom sektoru zabrinjava.

Da Repblika Srpska diše na kredite svjedoči i zdravstveni sektor. To disanje je otežano, jer su obaveze zdravstva teške više od 919 miliona maraka. Nameću se pitanja:

da li se usklađuju prihodi i troškovi? Ko će vraćati dugove? Gdje sve odlazi novac i za šta? Ekonomista Svetlana Cenić kaže da se nikada nije gledalo kako troše zdravstvene institucije? Kako se nabavljaju lijekovi? Kakva je nabavka svega ostalog?

“U to se nikad ne dira, to je partijski plijen koji se rasporedi i to niko ne pita. Kad bismo izračunali koliko se para slijeva za zdravstvo, pa onda pogledali troškove došli bismo do nekih zapanjujućih stvari.”

Zapanjujuće je da se dugovi u zdravstvu gomilaju i pored izdvajanja od oko pola milijarde iz budžeta. Treba povesti računa o trošenju uloženog novca u zdravstvo, navodi Cenićeva. Očigledno je da propusta ima. Tako su dvije bolnice u Foči i Trebinju dobile negativne revizorske izvještaje za 2021. godinu, koji još nisu dostavljeni Skupštini na razmatranje.

Predsjednik Izvršnog odbora Komore doktora medicine Republike Srpske prim. dr Slobodan Prtilo, rekao je da su sve zdravstvene ustanove dužnici poreskog sistema i sistema osiguranja.

“Duguju prema dobavljačima. Imamo neravnomjerno razvijen zdravstveni sistem u pojedinim dijelovima Republike Srpske tako da to sve ima reperkusije na cjelokupno stanje u zdravstvu.”

A stanje je alarmantno. Sve je više domova zdravlja koji nemaju nemaju mogućnost da pruže ni primarnu zdravstvenu zaštitu. Delegat u Domu naroda PS BiH dr Želimir Nešković izjavio je za BN da plata doktora u malim lokalnim zajednicama treba da iznosi najmanje 4.000 KM.

“Meni su se smijali kada sam to ranije govorio, ali dolazimo u takvu situaciju, jer neće se moći ostvariti zdravstvena zaštita u tim lokalnim zajednicama.”, dodaje Nešković. I dok se javno zdravstvo suočava sa krizom, privatne zdravstvene ustanove dobro posluju. Međutim, sve je više ljekara koji odlaze van granica Republike Srpske.

Dr Goran Bjeković iz Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske naglašava da ako se nešto ne desi u smislu ozbiljne pobune građana, koja je toliko oskudna u Republici Srpskoj, da je čak zanemariva, neće se ništa popraviti.

Negativno poslovanje zdravstvenih ustanova, gomilanje dugova i odlazak ljekara dovode, kaže Bjeković, u pitanje ne samo opstanak zdravstvenog sektora već i opstanak Republike Srpske.

(BN)   Foto: BN

CATEGORIES
Share This