Bodiroga: Opština prekršila Zakon o javnim nabavkama BiH

Bodiroga: Opština prekršila Zakon o javnim nabavkama BiH

SDS je u septembru ove godine, na osnovu izvještaja o finansijskoj reviziji opštine Foča, koji je uradila Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike SRpske,  poslao dopis  Agenciji za javne nabavke BiH, navodeći, kako je rekao Bodiroga, povrede Zakona o javnim nabavkama.

U odgovoru Agencije za javne nabavke SDS-u, koji je stigao, 17. novembra, između ostalog je navedeno.

“Agencija za javne nabavke je  2. oktobra 2023. Osnovnom sudu u Foči uputila zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Milana Vukadinovića, te 26. septembra prijavu Okružnom javnog tužilaštvu u Trebinju na nadležno postupanje”, pročitao je Bodiroga dio iz odgovora Agencije.

On je dodao da je Agencija za javne nabavke navela da su od 16. juna do 30. decembra 2022. vršene nabavke radova putem direktnog sporazuma na način da se dijelio predmet nabavke.

“Šta to u suštini znači- ako imate neku javnu nabavku, naprimjer ugradnja rasvjete, rukovodstvo opštine ga je cijepalo na dva ili više dijelova jer  se do 6.000 mogu sklapati direktni sprazumi i takvih je bilo 17 postupaka javne nabavke za izgradnju rasvjete ukupne vrijednosti 68.697 KM”, rekao je Bodiroga.

Agencija je, rekao je Bodiroga, Osnovnom sudu predložila da se izvedu dokazi za učinjene prekršaje i da se okrivljeni kazni novčanom kaznom u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Iz SDS-a tvrde da postoji i krivična odgovornost rukovodstva opštine.

Prema riječima Bodiroge, Agencija za javne nabavke BiH Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje, područnoj kancelariji u Foči, dostavila je prijavu SDS-a protiv načelnika opštine i predložila da se utvrdi da li postoji eventulana krivična odgovornost prilikom sklapanja ugovora sa pojedinim preduzećima.

“Potrebno je utvrditi kod direktnih postupaka da li je postojao prethodni dogovor ugovornog organa opštine sa odgovornim licem, direktorom privrednog društva sa kojim je sklopljen direktni sporazum, njihova poslovna saradnja i povezanost, zbog  postojanja osnovne sumnje da je počinjeno krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja u pomaganju”, citirao je Bodiroga dopis Agencije za javne nabavke.

Iz opštine odgovaraju- svaka marka iz opštinskog budžeta utrošena je na terenu u korist građana i nije bilo nikakvih zloupotreba javnih sredstava.

Načelnik Milan Vukadinović odbacuje sve navode o zloupotrebi.

“Nikada u životu sebi ne bih dopustio da na takav načion oštetim budžet opštine Foča. To pokazuju rezultati i rad opštine Foča, koju je u više navrata podržala Skupština opštine”, kategoričan je Vukadinović..

Vukadinović je naveo da je Glavna služba za reviziju Republike Srpske provela reviziju i dala odgovarajuće preporuke.

“Revizija je dala mišljenje sa rezervom, nije dala negativno mišljenje, što dovoljno govori da mi nismo radili loše svoj posao. Postoje preporuke i procedure koje se moraju uskladiti i opština je već u ovoj godini ispravila veliki broj preporuka koje je Glavna služba za reviziju naložila. S tim u vezi, smatram da su navodi o zloupotrebi novca zluradi i neistiniti, što će i pokazati izvršenje preporuka”, rekao je Vukadinović.

Načelnik opštine odbacuje i navode o krivičnoj odgvornosti prilikom sklapanja ugovora.

“Apsolutno odbacujem bilo kakvu vrstu dogovora i kao što sam napomenuo svi ti ugovori postoje, nalozi komisija takođe postoje”.

On je pozvao nadležne organe da ispitaju sve navode opozicije.

“Pozivam, naravno, sve institucije i moj pravni tim će se oglasiti na ovu temu. Sve ono što ne bude u skladu sa zakonom apsolutno stojim na raspolaganju svim našim institucijama ukoliko bude bilo potrebe da se reaguje na bilo koji način i sve što je u opštini biće dostupno našim službama. Apsolutno odbacujem bilo kakvu zloupotrebu javnih sredstava“, rekao je Vukadinović.

On je dodao da su mišljenje i preporuke republičke revizije javno oglašene na sajtu te službe i svima dostupne.

“Samo u jednom dijelu o kojem je danas bilo riječi data je preporuka i u tom dijelu mi smo već izvršili odgovarajuće korekcije proceduralne i mislim da smo već ispoštovali tu preporuku. Problemi na terenu uvijek postoje, kada se dešavaju poplave ili bilo kakve vrste elementarnih nepogoda, da bismo proveli procedure to iziskuje vrijeme a ljudi na terenu su odsječeni, da li je riječ o nekom putu, mostu ili bilo čemu što je urgentno, mi moramo da rješavamo. To je bilo predmet razgovora sa ljudima iz Revizorske službe, oni naravno imaju razumijevanja, ali zakon je isključiv i iz tih razloga naložili su odgovarajuće preporuke, koje smo u obavezi da ispoštujemo”, pojasnio je Vukadinović.

Iz opštine su odbacili i navode SDS-a o bilo kakvoj vrsti sukoba interesa u poslovanju i pozvali nadležne da ukoliko postoje takva saznanja, istraže i te navode.

Radio Foča

CATEGORIES
Share This