BiH je na putu da postane članica NATO saveza

BiH je na putu da postane članica NATO saveza

„Unutar MAP-a, saradnja BiH s NATO-om je strukturisana kroz Reformski program BiH, koji potcrtava reforme koje vlasti treba da preduzmu, što će olakšati podršku NATO-a u ostvarivanju ovih ciljeva“, naglašeno je na stranici Alijanse.

– NATO podržava razvoj bezbjednosnih i odbrambenih sposobnosti u BiH kroz Inicijativu za izgradnju odbrambenih i srodnih sigurnosnih kapaciteta, a paket iz 2023. uključuje inicijative u oblastima kao što su upravljanje krizama, sajber odbrana, avio-medicinska evakuacija i saniranje posljedica incidenata koji uključuju hemijske, biološke, radiološke ili nuklearne opasnosti.

Ovo je siže odnosa BiH i NATO-a, objavljen na stranici Alijanse krajem prošlog mjeseca. Posebno zanimljivo je što NATO, prema podacima koji su javno dostupni na njihovoj stranici, smatra da se BiH nalazi u Akcionom planu za članstvo u NATO-u od 2019. godine, kada je u centralu Alijanse predat prvi Pregled odbrane.

Ova formulacija zanimljiva je zato što je u BiH, nakon što je dokument proslijeđen u Brisel, bila prisutna debata da li je BiH u NATO-u ili nije. Ako je vjerovati zvaničnim podacima Alijanse, 2019. godine BiH je predala svoj prvi godišnji akcioni plan za članstvo.

Uz formalnu napomenu da samo učešće u MAP-u ne znači da će Alijansa automatski donijeti odluku da zahtjev BiH za članstvom uvaži, učešće BiH u MAP-u spomenuto je na dva mjesta. Prvo se spominje da je u okviru MAP-a BiH predstavila svoj prvi reformski program 2019. godine. Naglašeno je da je početkom 2021. godine BiH osnovala Komisiju za saradnju sa NATO-om, koja koordiniše sprovođenje reformskih aktivnosti u okviru Programa reformi.

„Ovaj program ocrtava reforme koje vlada namjerava da preduzme i olakšava pružanje podrške NATO-a tim naporima“, naglašeno je. Na drugom mjestu precizirano je da je put BiH ka članstvu u NATO-u strukturisan kroz reformski program.

„Unutar MAP-a, saradnja BiH s NATO-om je strukturisana kroz Reformski program BiH, koji potcrtava reforme koje vlasti treba da preduzmu, što će olakšati podršku NATO-a u ostvarivanju ovih ciljeva“, naglašeno je na stranici Alijanse.

NATO je pozitivno ocijenio reforme samih Oružanih snaga BiH, za koje je istakao da su sve više interoperabilne sa NATO snagama.

U svjetlu, kako je naglašeno, proširene invazije Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, NATO je povećao svoju podršku partnerima, uključujući BiH, kako bi im pomogao da izgrade svoje sposobnosti i ojačaju svoju otpornost.

„Saveznici su dogovorili niz dodatnih političkih i praktičnih mjera za podršku zemlji u jačanju njene otpornosti, uključujući razvoj novog paketa za izgradnju odbrambenih kapaciteta. Ministri odbrane NATO-a podržali su novi DCB paket za BiH u februaru 2023“, naglašeno je.

Nakon što je prošle sedmice Sjevernoatlanski savjet NATO-a posjetio BiH, generalica Pamela Mekgaha, komandantica NATO štaba u Sarajevu, u Briselu je izvijestila najviše vojne lidere iz zemalja NATO-a i EU.

Kako je saopšteno iz NATO štaba u Sarajevu, generalica Mekgaha zahvalila je zemljama članicama EU i NATO-a na nedavnim posjetama i doprinosima koje države nastavljaju davati Projektu izgradnje odbrambenih kapaciteta u BiH.

„Tokom sastanka, brigadna generalica Mekgaha je pohvalila visoko obučene pripadnike Oružanih snaga BiH za njihove sposobnosti da podrže regionalnu i međunarodnu kolektivnu sigurnost i pozvala saveznike da nastave pokazivati jedinstvo u podršci našem partneru da se suprotstavi onima koji žele podsticati nesigurnost, i, što je najvažnije, pomoći stabilnim koracima BiH ka evroatlantskim integracijama“, saopšteno je. I ovo saopštenje je još jedna potvrda da NATO BiH vidi kao zemlju na putu ka članstvu.

(Nezavisne) Foto: Ilustracija

CATEGORIES
Share This