Na avionske karte u jednom danu potrošili 26.000 KM: Krišto i njeni saradnici ne namjeravaju da štede na službena putovanja

Na avionske karte u jednom danu potrošili 26.000 KM: Krišto i njeni saradnici ne namjeravaju da štede na službena putovanja

Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH samo na avionske karte namjerava potrošiti oko 137.000 KM bez PDV u dvije godine, dok u istom periodu namjeravaju potrošiti i dodatnih 144.000 KM bez PDV na gorivo za službena vozila.

Ovim se nastavlja praksa na koju već godinama ukazuju revizori, a odnosi se na rasipništvo po pitanju službenih putovanja, kao i nekontrolisanu upotrebu službenih vozila.

Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH objavio je obavještenje o dodjelama ugovora iz kojih se vidi koliko novca namjeravaju potrošiti u ovoj, a koliko su potrošili u prethodnoj na popravak i održavanje službenih vozila, avionske karte i gorivo.

Tako će gorivo u ovoj, kao i prethodnoj godini, točiti na benziskim pumpama „Hifa petrol“.

Ugovor se odnosi na prošlu i ovu godinu, a njegova ukupna vrijednost je 143.286 KM bez PDV.

Prema ranijem revizorskom izvještaju, Generalni sekretarijat raspolaže sa sedam službenih vozila od kojih se tri koriste za potrebe rada Kabineta predsjedavajućeg Savjeta ministara, Borjane Krišto.

Preostala četiri se koriste za rad Generalnog sekretarijata.

Internim aktom pravo na korišćenje vozila 24 sata dnevno dato je predsjedavajućem Savjeta ministara, u konkretnom slučaju Borjani Krišto i generalnom sekretaru Robertu Vidoviću.

Osim za gorivo, Generalni sekretarijat je potpisao dvogodišnji ugovor koji se odnosi na održavanje službenih vozila.

Tako će sedam službenih vozila  u ovoj, kao i u prošloj godini održavati preduzeće “M.R.M.” iz Ljubuškog, a za te usluge biće mu plaćeno 67.872 KM bez PDV.

Potpisan je i ugovor sa agencijom „Travel centar“ iz Sarajeva koja ima obavezu da nabavlja avionske karte za potrebe Generalnog sekretarijata. Vrijednost ovog ugovora je 136.752 KM bez PDV.

Iz obavještenje o dodjelama ugovora ovoj agenciji vidljivo je da je samo u jednom danu, tačnije 23. novembra prošle godine na avionske karte potrošeno oko 26.000 KM.

Nije, međutim, poznato za koje destinacije su avionske karte kupljene niti za koliko osoba.

Krišto je prošle godine u ovom periodu putovala sa svojom delegacijom u Dubai na konferenciju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama COP28, pa se može pretpostaviti da su karte kupovane upravo za taj događaj.

Zanimljivo je da je Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH ovih dana raspisao javni poziv za fotografske usluge.

Riječ je o jednogodišnjem ugovoru, a za ove namjene namjeravaju iskeširati 20.000 KM bez PDV. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je 18. februar.

Haos sa službenim vozilima

Podsjetimo, u izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji za 2022. godinu, koji je sačinila Kancelarija za reviziju institucija BiH, utvrđen je niz nepravilnosti u Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara, a neke od njih ponavljaju se iz godine u godinu.

Nekontrolisana upotreba službenih vozila i „izrabljivanje“ vozača u kabinetu predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH samo su neke od primjedbi koje su iznijeli revizori tokom kontrole Generalnog sekretarijata.

U izvještaju revizora se navodi da ukupno ostvarene neto naknade za prekovremeni rad u 2022. godini iznose 23.243 КM, a najvećim dijelom se odnose na isplatu prekovremenog rada za vozače zaposlene u Kabinetu predsjedavajućeg Savjeta ministara i Generalnom sekretarijatu, na čijem čelu se nalazi Robert Vidović iz HDZ BiH.

– Prekovremeni rad vozača je u nekim mjesecima trajao duže od 20 sati sedmično i za isti je tokom godine isključivo isplaćivana naknada, bez da se razmatralo korištenje prava na upotrebu slobodnih sati – upozorili su revizori, a o čemu je Srpskainfo ranije pisala.

U izvještaju se dodaje da je utvrđeno da je jedan vozač u Kabinetu predsjedavajućeg u 2022. godini kontinuirano ostvarivao prekovremeni rad u trajanju od maksimalno zakonom dozvoljenih sati mjesečno, a da mu nije odobravano pravo korištenja slobodnih dana u situacijama kada je predsjedavajući duži vremenski period bio odsutan.

U izvještaju revizora se dalje upozorava da je na putne troškove u prošloj godini Generalni sekretarijat potrošio 247.323 КM, od čega na službena putovanja u inostranstvo 236.314 КM.

Ukoliko se uporede putni troškovi u odnosu na 2021. godinu, revizori su konstatovali da su oni veći za čak 191.819 КM.

Tako, na primjer, kako navode revizori, za realizaciju jednog službenog puta okvirno je planirano i traženo 50.000 КM, ali su u toku putovanja zahtijevana značajna dodatna sredstva.

Nepravilnosti su uočene i prilikom pravdanja troškova službenih putovanja u inostranstvo jer se ne prilaže dokumentacija iz koje bi se jasno i nedvosmisleno zaključilo ko i u kom obimu snosi troškove službenih putovanja.

Srpskainfo

CATEGORIES
Share This