Koliko tekstilnog otpada proizvode zemlje Evropske unije?

Koliko tekstilnog otpada proizvode zemlje Evropske unije?

– Zemlje Evropske unije su u 2020. godine proizvele oko 6,95 miliona tona tekstilnog otpada ili oko 16 kg godišnje po osobi. Sada, Češka vodi Evropu u rješavanju problema.

U Češkoj se svake godine odbaci oko 180.000 tona tekstila, a samo se 3 do 4 odsto nađe u kanti za miješani otpad. Za reciklažu se sortira 39.000 tona, dok nereciklabilnih kontaminiranih u mješovitim kantama bude 75.000 tona.

Ova zemlja, međutim, ima plan da obnovi svoje postojeće prakse upravljanja otpadom. U decembru prošle godine Ministarstvo životne sredine je objavilo planove za sprovođenje obaveznog sakupljanja tekstilnog otpada od 2025. godine.

Odvojeno prikupljanje tekstilnog otpada trenutno nije obavezno, što znači da veliki broj odbačene odjeće koja se može ponovo upotrijebiti ili reciklirati završi na deponijama.

Češka ima za cilj da uskladi zemlju sa Evropskom direktivom o upravljanju otpadom, rekao je ministar Petar Hladik. On je naglasio da je cilj da se više tekstila reciklira i da se poveća efikasnost reciklaže, prenosi Euronjuz Grin.

Trenutno se mnogo tekstila baca u kante za miješani otpad, što znači da se ne može reciklirati. Strategija uključuje uspostavljanje sabirnih punktova u različitim opštinama kako bi se građanima pomoglo da bolje odlože svoj tekstilni otpad.

Češka ima oko 10.000 sabirnih mjesta za tekstil, ali postojeći Akt o otpadu zahtjeva samo sakupljanje, a ne reciklažu. Cilj je da se novom šemom uspostavi više sabirnih tačaka na pristupačnim mjestima kao što su gradske kuće ili prodavnice, poput onih za baterije i električni otpad.

Zemlje EU proizvele su oko 6,95 miliona tona tekstilnog otpada samo u 2020. godini a od toga je 4,4 kg po osobi prikupljeno za ponovnu upotrebu i reciklažu, ali je ogromnih 11,6 kg po osobi završilo u miješanom kućnom otpadu.

Glavni izvori od skoro 7 miliona tona tekstilnog otpada u EU su odjeća i predmeti za domaćinstvo (otpad nakon upotrebe). Procjenjuje se da je 4 do 9 odsto proizvoda stavljenih na tržište takođe uništeno prije nego što su ikada upotrijebljeni – između 264.000 i 594.000 tona tekstila svake godine.

U više od polovine država EU već je obavezno odvojeno prikupljanje tekstila, ali to uglavnom obuhvata tekstil za višekratnu upotrebu. Luksemburg i Belgija imaju najviše stope odvojenog sakupljanja tekstila a prate ih Holandija i Austrija. Svaka od njih ima raznolik sistem prikupljanja u selima, malim i velikim gradovima.

Međutim, ni jedna od ovih zemalja ne uspijeva da sakupi više od polovine svog tekstilnog otpada i te se problem ne zaustavlja samo prikupljanjem.

Evropska agencija za životnu sredinu kaže da je potrebno povećati kapacitete za sortiranje i reciklažu ili će značajna količina ovog otpada i dalje završavati u spalionicama, na deponijama ili izvoziti van EU, prenosi Telegraf.

CATEGORIES
Share This