Građani uštedjeli 1,5 milijardu KM, ništa bez kredita

Građani uštedjeli 1,5 milijardu KM, ništa bez kredita

Nakon što su podaci s kraja januara ove godine pokazali nastavak dinamičnog rasta depozita domaćih sektora u Bosni i Hercegovini, jasno je da građani sve više biraju bankarski sistem kao pouzdan oblik štednje. Što je doprinijelo ovom trendu te koje su implikacije na domaću ekonomiju?

Prema dostupnim podacima, depoziti domaćih sektora povećani su za 135,7 miliona KM u odnosu na prethodni mjesec. Stanovnici BiH povećali su svoje depozite u bankama za 58,4 miliona KM, dok su privatna preduzeća zabilježila rast od 148,4 miliona KM. Iako su depoziti kod vladinih institucija smanjeni za 154,4 miliona KM, ukupna štednja domaćih sektora na kraju januara iznosila je 31,25 milijardi KM.

Rast depozita u bankama ukazuje na povjerenje građana u bankarski sektor kao najsigurniji oblik štednje, posebno u vremenima ekonomske neizvjesnosti. Osim percepcije sigurnosti, na rast depozita utječu i ostali makroekonomski faktori.

Iako se bilježi rast zaduživanja kod stanovništva, ukupni krediti domaćim sektorima su smanjeni za 81,2 miliona KM u odnosu na prethodni mjesec. Međutim, godišnji rast kredita svjedoči o kontinuiranom rastu ukupne kreditne aktivnosti, posebno kod građana i privatnih preduzeća.

Rast depozita i kreditna aktivnost u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine potvrđuju važnost bankarskog sistema u osiguravanju financijske sigurnosti i stabilnosti.

(Buka) Foto: BN

CATEGORIES
Share This