Budžet je sada veći za 140 miliona KM: Ko će dobiti više para?

Budžet je sada veći za 140 miliona KM: Ko će dobiti više para?

Javna preduzeća ostaju uskraćena za 11,6 miliona KM subvencija iz budžeta Srpske, dok je istovremeno predviđeno višemilionsko povećanje za socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

Tako će Rebalansom budžeta Srpske za ovu godinu, koji je usvojen u Narodnoj skupštini, tri javna preduzeća dobiti ukupno 11,6 miliona KM, a plan na početku godine je bio 23,6 miliona KM direktnih subvencija.

„Aerodromi RS“ dobiće nešto više od 1,1 milion KM, a plan je bio 2,2 miliona KM. Za „Željeznice RS“ je namijenjeno 10 miliona KM, a trebalo je da dobiju duplo više, odnosno 20 miliona KM. JP „Pošte Republike Srpske“ treba da dobiju ukupno 510.000 KM, umjesto milion KM.

Takođe, za milion maraka smanjuje se subvencija Institutu za javno zdravstvo Srpske kojeg sleduje ukupno 900.000 KM iz budžeta Republike Srpske.

Sredstva za “profesionalni sport” neće vidjeti klubovi

S druge strane, budžet Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske povećan je za oko 50,3 miliona KM, sa 448,8 na 498,8 miliona KM, i to uglavnom zbog većih izdvajanja za socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Tako su doznake na ime socijalne povećane za milion KM, sa 6 na 7 milion KM.

Za oko 3,6 miliona KM veći su transferi za lokalne zajednice na ime socijalne zaštite i iznose oko 39,6 milion KM. Za milion KM povećana su izdvajanja za lične invalidnine iz oblasti socijalne zaštite i sada je namijenjeno 14,2 miliona KM.

Početkom godine za vrhunski sport je bilo planirano 3,45 miliona KM, ali je sada Rebalansom budžeta ta stavka kod Ministarstva porodice, omladine i sporta, prepravljena na čak 22,75 miliona KM!

„Izdvajanje za vrhunski sport nema veze ni sa jednim našim klubom. Organizovali smo Teniski turnir u Banjaluci ‘Srpska open’. Dio sredstava iz budžeta smo utrošili za izgradnju hale, a dio sredstava za organizaciju turnira“, objasnila je Vidovićeva, negirajući tvrdnje opozicije da je dio novca za vrhunski sport otišao pojedinim sportskim klubovima.

Veći poreski prihodi

Ono što je još uočljivo kod potrošačke jedinice Ministarsto porodice, omladine i sporta, jeste da su izdvajanja za unapređenje i razvoj porodičnog života smanjena sa 70 na 57 miliona KM, odnosno za 13 miliona KM.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Rebalans budžeta Srpske za ovu godinu u iznosu od 5,523 milijarde KM koji je za 140 miliona KM ili 2,6 odsto veći nego planirani budžet.

Ministarka finansija Zora Vidović rekla je da poreski prihodi iznose 3,8 milijardi KM, što je za 44,6 miliona KM ili 1,2 odsto više nego što je planirano ovogodišnjim budžetom.

Prema njenim riječima, prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 266,2 miliona KM, što predstavlja uvećanje po ovom osnovu za 39,8 miliona KM ili 17,6 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za ovu godinu.

„Na pomenuti rast najvećim dijelom uticala je veća uplata po godišnjim prijavama, zatim rast najniže plate sa 650 KM na 700 KM od januara, rast broja zaposlenih, kao i rast plata u javnom i privatnom sektoru“,  istakla je Vidovićeva.

Stav privrednika

Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, koji kaže da je poslovna zajednica očekivala veća izdvajanja iz budžeta, ocjenjuje da je iz Rebalansa budžeta za ovu godinu vidljivo da je od dodatnih 140 miliona KM samo privreda zaradila 120 miliona KM.

„Moraćemo za narednu godinu tražiti veća izdvajanja za tehnološki razvoj preduzeća jer podrška tome omogućava dalji rast prihoda koji evidentno dolazi kroz plate“, kaže Trivić.

Grant za tehnološki razvoj preduzeća iznosi nešto više od 14,9 miliona KM ili oko 300.000 KM više nego što je bilo planirano na početku godine.

Budžet predsjedniku Republike Srpske ostaje na istom nivou i iznosi oko 56,48 miliona KM.

Međutim, Rebalansom je napravljena izmjena u stavkama, pa se tako za 20 miliona KM smanjuje izdvajanje za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata za djecu i omladinu! Povećava se iznos za nabavku opreme i postrojenja sa 250.000 KM na 4.250.000 KM.

Sa 150.000 na 3,93 miliona KM se povećava stavka investiciono održavanje, rekonstrukcija i adaptacija grada i objekata.

Puno se troši na putovanja

Milenko Krajišnik, predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske, kaže da su Rebalansom budžeta rađene uštede na mnogim pozicijama materijalnih troškova.

„Osim na poziciji koja je neproduktivna, a radi se o putovanju i smještaju. Neki budžetski korisnici su ipak imali potrebu da naprave dosta rashoda na ovoj poziciji što bi u ovim teškim vremenima svakako trebalo staviti pod kontrolu“, zamjerka je Krajišnika.

Ukupni troškovi na ime putovanja i smještaja su veći od 9,9 miliona KM.

(Srpska info) Foto: Vlada Republike Srpske

CATEGORIES
Share This