Zdravstvena zaštita i finansijsko stanje su ključni problemi

Zdravstvena zaštita i finansijsko stanje su ključni problemi

Finansijsko stanje i zdravstvena zaštita ostaju ključni problemi ratnih vojnih invalida, rekli su ratni vojni invalidi iz Zvornika naglašavajući da se tome može dodati i stambeno zbrinajvanje. Sa kakvim se sve nedećama suočava ova kategorija?

Dragiša Džinić, ratni vojni invalid, ranjen je sa nepunih dvadeset godina. Ostao je bez noge. Uzaludna su bila uvjeravanja da će dobiti plastično koljno i da će stati na svoje noge.

“28 godina poslije mog ranjavanja ja se nisam pomakao sa mrtve tačke. Kako starimo sve će nam biti crnje i lošije. Ovo društvo, kako ja vidim, ne vodi veliku brigu  o ovim kategorijama “, kaže Džinić koji je presdjenik Skupštine RVI u Zvorniku.

Glavni problem ove kategorije su loše finansijsko stanje i zdravstvena zaštita.

“Mi nismo dostigli osnovnicu za obračun invalidnine na osnovu prosječne plate. To je najveći problem. Plaćamo lijekove. Kad odemo kod ljekara, čekamo po 15-20 dana. Trebalo bi biti priporitet po zakonu, a vrlo ga rijetko ko ima”, rekao je predsjednik Organizacije RVI, Zvornik Dragislav Mijanović.

Ratni vojni invalidi traže samo osnovno, ono što bi im obezbijedilo život dostojan čovjeka, a jedan zahtjev je i stambeno zbrinjavanje.

“Kod nas u Zvorniku su napravili problem, invalidi kao što sam ja, konkretno, u svoje ime kažem: podigao sam kredit, Prvivredna banka, prevaren, sredstva sam prebacio, stan nikad nisam vidio. Preko ministarstva sam odbijen uz obrazloženje da sam primio 3-4 hiljade marak u keramici. Ministarstvo je donilo pravilnik da, ako dobijete 100 KM, vi ćete se smatrati stambeno zbrinutim”, rekao je Džinić.

Koliko su ratni vojni invalidi, kako kažu, nebitni u društvu, svjedoče i brojni primjeri sa ulice.

“Tako sam se osjećao neprijatno kad su se đaci srednje škole pustili iz škole, a invalid je pošao na dijalizu, oni su ga gotovo zgurali sa trotoara. To je tako ružno, ta omladina nema osjećaja za invalida… I mi smo živa bića hoćemo da odemo u bioskop i pozorište”, rekao je Mijanović.

Ratni vojni invalidi, jer malo ko ima sluha za njihove probleme, odlučili su da pomognu sami sebi, putem Fonda solidarnosti. U Fondu su sredstva koja se odvajaju od njihove invalidnine i služe kao pomoć u slučaju smrti invalida rata.

(BN)

CATEGORIES
Share This