Vladina preporuka u vezi obračuna plata radnicima u štrajku

Vladina preporuka u vezi obračuna plata radnicima u štrajku

– Vlada Republike Srpske preporučila je na današnjoj sjednici Ministarstvu pravde da obavijesti institucije pravosuđa da plate za februar mogu obračunati u punom iznosu za dva dana provedena u štrajku.

Ovo se odnosi na institucije pravosuđa koje su plate za februar obračunale u skladu sa odredbama Zakona o štrajku, te ih umanjili ili obračunali srazmjerno vremenu provedenom na radu radi obezbjeđenja minimuma procesa rada.

„Vlada Republike Srpske je stava da se plate za mart, u institucijama pravosuđa koje su u štrajku, obračunaju u skladu sa odredbama Zakona o štrajku i svaki obračun plata izvršen suprotno odredbama Zakona o štrajku i rješenja Ministarstva pravde o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme štrajka u institucijama pravosuđa Republike Srpske neće biti odobren od Ministarstva pravde“, navodi se u saopštenju nakon održane sjednice Vlade.

U saopštenju se ističe da je Ministarstvu finansija naloženo da u saradnji sa resornim ministarstvom, u što kraćem roku, pronađe način da se omogući obračun plata s obzirom na broj časova /manji od osam časova/, provedenih na radu u vezi sa održavanjem minimuma procesa rada zaposlenih koji su u štrajku.

„Naloženo je Ministarstvu pravde da, po pravu nadzora, u svim institucijama pravosuđa poništi odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme štrajka ili druge akte, u dijelu koji predviđaju da zaposleni koji učestvuju u štrajku imaju pravo na naknadu plate za vrijeme odsustvovanja sa rada zbog učešća u štrajku, a koje su suprotne rješenju o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme štrajka u institucijama pravosuđa Republike Srpske“, ističe se u saopštenju.

Ministarstvu pravde Republike Srpske naloženo je i da nastavi pregovore sa Sindikatom pravosuđa Republike Srpske i ponudi tekst sporazuma, kojim će se stvoriti pretpostavke za dalje pregovaranje i okončanje štrajka u institucijama pravosuđa Republike Srpske.

Radnici u pravosuđu /kraj/nes/video

CATEGORIES
Share This