Ugljevičanin Radislav Jovičić učesnik konferencije u SAD: Primjena novih tehnologija u oblasti zaštite i spasavanja

Ugljevičanin Radislav Jovičić učesnik konferencije u SAD: Primjena novih tehnologija u oblasti zaštite i spasavanja

Ugljevičanin Radislav Jovičić bio je učesnik konferencije na temu „Primjena novih tehnologija u oblasti zaštite i spasavanja“ u Američkom MIT univerzitetu (Massachusetts Institute of Technology), Linkoln laboratorija (Lincoln Labaratory).

Jovičić je rekao da je za njega velika čast biti učesnik  konferencije na ovom prestižnom univerzitetu.

-Kroz svoje izlaganje,  panel diskusiju i učešće u radu okruglog stola predstavio sam stanje sektora zaštite i spasavanja u BiH, sa osvrtom na njenu ustavnu strukturu (dva entiteta i Brčko distrikt) i njihove zakonske nadležnosti u pogledu primjene novih tehnologija-rekao je Jovičić.

On je dodao da je poseban osvrt na konferenciji bio na upotrebi alata NICS (Next generation incident command system) Sistem komandovanja nove generacije.

-Kod nas u BiH NICS je do sada zaživio u okviru Ministarstva bezbjednosti BiH, sektor za zaštitu i spasavanje, zatim na nivou Republike Srpske u okviru Republičke uprave civilne zaštite, Federacije BiH na nivou Federalne uprave civilne zaštite, Brčko Distrikta na nivou Odjeljenja za javnu bezbjednost i na nivou Oružanih snaga BiH u okviru Ministarstva odbrane. Intencija je da se nastavi sa razvojem upotrebe ovog alata do nivoa lokalnih zajednica kao krajnjih korisnika a u cilju poboljšanja bezbjednosti i zaštite ljudskih života i imovine svih građana BiH u svim kriznim situacijama-rekao je Jovičić.

On je pojasnio da je NICS  alat koji u realnom vremenu prikuplja sve informacije sa terena na kome se dešava neka krizna situacija i u tom istom realnom vremenu prosleđuje informaciju u operativni ili komandni centar čime pomaže donosiocu odluka da lakše donese odgovarajuću odluku.

ISTOK

CATEGORIES
Share This