Skupština UPIS RS: Društvena odgovornost i zaštita ranjivih grupa prioriteti u radu priređivača igara na sreću

Skupština UPIS RS: Društvena odgovornost i zaštita ranjivih grupa prioriteti u radu priređivača igara na sreću

Udruženje priređivača igara na sreću u Republici Srpskoj (UPIS RS) će, kao i do sada, nastaviti snažno da promoviše vrijednosti društveno odgovornog poslovanja i postupanja, uključujući i redovne humanitarne aktivnosti.

Ulagaće marljive napore u sveobuhvatnoj zaštiti ranjivih grupa u našem društvu od negativnih posljedica igara na sreću, s posebnim naglaskom na prevenciju maloljetničkog igranja tih igara.

UPIS RS će pružiti sveobuhvatnu pravnu, konsultantsku i operativnu podršku brojnim svojim članovima u vezi njihove tužbe radi brisanja „Elektronske video lutrije“ (EVL) iz privrednog registra, jer je to preduzeće u vlasništvu Lutrije RS i „Casinos Austria VLT AG“ iz Švajcarske osnovano na neustavnim i nezakonitim osnovama, kako je u ranijim sudskim presudama i navedeno.

UPIS RS će se, takođe, zalagati za aktivnu komunikaciju s vlastima na republičkom i lokalnom nivou radi zaštite prava i interesa članova Udruženja. Aktivno će sprovoditi i usvojeni plan stručnih edukacija o odgovornom priređivanju igara na sreću za članove Udruženja i njihove zaposlene.

Ovo su neki od najvažnijih, jednoglasno usvojenih zaključaka sa redovne skupštine UPIS-a RS održane prošle sedmice u hotelu “Atlas” u Ugljeviku.

Zaštita maloljetnika od negativnog uticaja igara na sreću

Poseban akcenat na skupštini UPIS-a RS stavljen je na zaštitu maloljetnika od negativnog uticaja igara na sreću. Priređivači okupljeni u UPIS-u RS praktikuju čitav niz mjera kako bi pristup maloljetnika bilo kojem vidu igara na sreću bio potpuno onemogućen. UPIS RS se, između ostalog, zalaže i za društveno odgovoran marketing u kojem neće biti poruka koje bi na bilo koji način mogle biti usmjerene i ka ranjivim grupama u našem društvu.

U cilju stalne i maksimalne zaštite ranjivih grupa od negativnih posljedica igara na sreću, UPIS RS je započeo realizaciju kompleksnog plana stručnih edukacija članova udruženja i njihovih zaposlenih kako bi bile usvojene i primijenjene najbolje međunarodne i domaće prakse u toj oblasti. Stručnu podršku u ovim naporima UPIS RS će dobijati od Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, sa doktorom Borom Lazićem na čelu, jednim od najvećih balkanskih stručnjaka u liječenju bolesti zavisnosti, sa višedecenijskim iskustvom na tom polju. Usvojene su konkretne mjere i izrađena detaljna interna uputstva kako bi priređivači igara na sreću okupljeni u UPIS-u RS imali jasan i precizan vodič u praksi, izrađen po najsavremenijim standardima društveno odgovornog poslovanja i postupanja u industriji igara na sreću.

Pomoć socijalno ugroženima i podrška mladim talentima

U dosadašnjem radu UPIS RS je pokrenuo brojne društveno odgovorne i humanitarne aktivnosti u Republici Srpskoj.

Priređivači igara na sreću okupljeni u ovom udruženju finansijski su podržali više sportskih kolektiva i škola sporta. Podrška je pružena i najboljim studentima i najistaknutijim mladim umjetnicima. Značajna pomoć upućena je udruženjima koja brinu o socijalno ugroženim kategorijama i ljudima u stanju socijalne potrebe. Članovi su na skupštini Udruženja iskazali jedinstvenu opredijeljenost da se sa takvim aktivnostima nastavi i ubuduće.

Na skupštini UPIS-a RS zaključeno je, takođe, da je, u cilju zaštite prava i interesa članova Udruženja, pred Ministarstvom finansija Republike Srpske potrebno izvršiti usklađivanje odredbi koje su sadržane u različitim zakonima, a koje se tiču poreskih i neporeskih davanja u oblasti igara na sreću. Na osnovu dosadašnjih iskustava u praksi, članovi UPIS-a RS smatraju da je potrebno izraditi nacrte novog Zakona o igrama na sreću i pratećih podzakonskih akata.

Na sjednici skupštine UPIS-a RS u Ugljeviku razmatrana je i problematika uvezivanja priređivača u jedinstven računarski sistem nadzora priređivača od strane Ministarstva finansija RS, kao i tehnički problemi u vezi načina evidentiranja poreza. Razmatrana su, takođe, još neka aktuelna pitanja i problemi u vezi rada članova UPIS-a RS i usvojen je plan njihovog rješavanja.

FOTO: UPIS RS
FOTO: UPIS RS

A.E.

CATEGORIES
Share This