Procesi protiv ljekara u četiri kantona i Trebinju: „Tražite uvid u svoje zdravstvene kartone, mnogi prijavljuju nepostojeće dijagnoze!“

Procesi protiv ljekara u četiri kantona i Trebinju: „Tražite uvid u svoje zdravstvene kartone, mnogi prijavljuju nepostojeće dijagnoze!“

Afera “lažne dijagnoze“

Nakon što su pacijenti počeli da prijavljuju nepravilnosti i nepostojeće dijagnoze u svojima zdravstvenim kartonima, udruženje građana Stop mobbing u saradnji sa antikorupcijskom zdravstvenom mrežom nevladinih organizacija iz BiH „MAAC“, realizovali su projekat „Borba protiv korupcije počije od tebe“  s ciljem da potaknu javnost da, prema zakonu o pravima pacijenata i zdravstvenoj zaštiti, zatraže uvid u svoje zdravstvene kartone.

Rezultati njihovog istraživanja su pokazali da se, osim u Tužilaštvu Kantona Sarajevo, gdje je krajem prošle godine otkriveno da je više od dvije stotine medicinskih kartona pacijenata u KS zloupotrijebljeno, procesi protiv ljekara, zdravstvenih ustanova i apoteka vode u tužilaštvima Zapadnohercegovačkog, Tuzlanskog i Unsko-sanskog kantona te u  Okružnom tužilaštvu u Trebinju gdje se vodi proces protiv jednog ljekara koji je izdao lažno ljekarsko uvjerenje.

„Ovim projektom želimo ukazati na korupciju u zdravstvu davanjem lažnih dijagnoza u zdravstvenim kartonima pacijenata i insistiramo na odgovornosti nadležnih institucija. Ovom problematikom se otvara tema neetičnog rada ljekara u cilju vlastite koristi u saradnji sa farmacijom. Priče pacijenata o ovoj temi su potpuno neispričane iako ovakvi slučajevi pokazuju da korupcija u zdravstvu direktno ugrožava zdravlje i živote pacijenata“, rekla je Anica Ramić predsjednica udruženja Stop mobbing u Trebinju gdje je održan forum građana i predstavljeni rezultati istraživanja.

Merima Spahić iz udruženja Kap iz Sarajeva je  istakla da je zabrinjavajuća činjenica da čak 18 posto pacijenata ne zanima stanje u njihovim zdravstvenim kartonima.

„Ova analiza je pokazala da građani uglavnom nisu upoznati sa zakonima i načinima ostvarivanja svojih prava. Veliki broj njih ne zna zbog čega bi uopšte tražili uvid u zdravstvene kartone, drugi ne znaju na osnovu kojih zakona mogu da traže ili ostvare ovo pravo. S druge strane, zdravstvene ustanove na zahtjeve za uvid ili prepis medicinske dokumentacije, najčešće postupaju različito. Negdje se prepis medicinske dokumentacije ne naplaćuje, dok se u nekima naplaćuje od 10-34 KM“, rekla je Spahić.

Istovremeno, dodala je, mnoge zdravstvene ustanove nemaju jasne procedure o tome – kome se građani trebaju obratiti za ostvarivanje zakonski zagarantovanih prava, tako pacijenti lutaju od protokola do svog ljekara porodične medicine, prema menadžmentu ustanove, do ambulanti.

„Zanimljivo je da građani u Republici Srpskoj često nisu u prilici da izvršile uvid u svoje zdravstvene kartone elektronskim putem, iako je informacioni sistem u IZIS (Integrisani zdravstveni informacioni sistem) plaćen 26 miliona KM. Sistem, u vidu aplikacije često nije funkcionisao, zbog čega su članovi koalicije MAAC uputili dopis u Fond zdravstva i Ministarstvo zdravstva Republike Srpske sa zahtjevom za odgovorima na pitanja vezana za funkcionisanje IZIS-a, a odgovore iz obje institucije nismo dobili“, rekla je Anica Ramić.

Esad Bećirović pravni zastupnik u ovom projektu i član koalicije MAAC iz Doboja rekao je da je ovo istraživanje pokazalo da se često i bez jasnih procedura izbjegava primjena Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u Federaciji BiH i Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske u kojima je jasno definisano da su pacijenti ili njihovi zastupnici, vlasnici medicinske dokumentacije.

On je istakao da je važno urediti zdravstveni sistem u oba entiteta kroz donošenje novih i izmjena i dopune postojećeg Zakona o pravima pacijenata u Federaciji BiH te donijeti Zakon o pravima pacijenata već se prava pacijenata skromno tretiraju kroz Zakon o zdravstvenoj zaštiti RS.

Bećirović je pozvao građane i pacijente koji žele da izvrše uvid u svoje zdravstvene kartone, a ne znaju kako da to učine, da se obrate udruženju Stop mobbing.

Podsjetimo, prva afera sa lažnim dijagnozama otkrivena je krajem prošle godine kada je i ministar zdravstva KS, Haris Vranić potvrdio da se njom bave istražni organi, MUP KS i Tužilaštvo KS uz saradnju ZZO KS. Kako je tada pojasnio riječ je o upisivanju lažnih dijagnoza u zdravstvene kartone pacijenata u KS, na osnovu kojih su izdavani lijekovi što je oštetilo budžet ZZO KS za oko 400.000 KM.

Naglasio je i da je više od dvije stotine medicinskih kartona pacijenata u KS zloupotrijebljeno i upisane su lažne dijagnoze.

Riječ je o periodu 2020-2022, a istraga bi trebala otkriti prave razmjere ove afere.

Prema podacima kojima raspolaže ZZO KS riječ je o 31 lijeku. Upisivane su hronične bolesti za koje su propisivani lijekovi, dodatni lijekovi u određenom vremenskom intervalu, a riječ je o različitim bolestima kao što su dijabetes, psihološka oboljenja, astma i plućne bolesti…

Osim što su ovakve radnje krivično djelo kojim je oštećen budžet, one mogu ozbiljno ugroziti zdravlje i život pacijenata.

Buka

CATEGORIES
Share This