Opština Foča traži novu ekološku dozvolu za deponiju, pogledajte kako deponija izgleda

Opština Foča traži novu ekološku dozvolu za deponiju, pogledajte kako deponija izgleda

Deponija Babin potok se nalazi u blizini naselja Rječica i ona je glavna deponija za odlaganje otpada na teritoriji Opštine Foča. Međutim sve moguće dozvole za korišćenje ove deponije su istekli 2015. godine i ona sada predstavlja opasnost po građane koji žive u blizini, ipak lokalna vlast želi da izvadi novu ekološku dozvolu kako bi mogla nesmetano da odlaže otpad na ovu lokaciju.

Za dobijanje ekološke dozvole, Opština je uz zahtjev priložila dokaze za istu i dala ih na javni uvid. Uvidom u priloženi dokaz možemo vidjeti fotografije sa deponije iz 2004. godine i koja je pri tom prekrivena snijegom. Postavlja se pitanje da li je Institut koji je radio izradu dokaza dolazio na lice mjesta ili su sve podatke uzimali iz nekog prethodnog perioda kao što su fotografije stare 20 godina.

Fotografije koje su priložene u dokazu koje su od prije 20 godina možete vidjeti ispod.

Deponija danas
Međutim današnje stanje na deponije je potpuno drugačije što će pokazati fotografije ispod. Nesnosni mirisi se šire okolinom, a posebno otežavaju život stanovnicima naselja Rječica. Psi lutalice i miševi stalni su prizor na deponiji kao i sakupljači sekundarnih sirovina. Samim okom se vidi da je deponija prešla sve svoje predviđene granice. Ipak i pored svega toga vlast u Foči želi i u narednom periodu da koristi navedenu lokaciju za odlaganje smeća.

Babin potok, po čijem imenu je i deponija dobila ime, teče obodnim kanalom oko deponije. Na prikazanim fotografijama lokalna vlast prezentuje sliku od prije 20 godina dok se na fotografijama u sadašnjem vremenu vidi da je kanal zatrpan gumama i otpadom koji se zbog prenatrpanosti deponije otiska u kanal.

Na fotografijama od prije 20 godina možete vidjeti pomoćni objekat koji služi osoblju i za odlaganje i skladištenje opreme, dok na fotografijama ispod možete vidjeti današnje stanje tog objekta koji je napušten i zarastao sa polomljenim prozorima.

Zaista jedna sveopšte katastrofalna situacija na deponiji smeća Babin potok. Zbog svega toga je Opština Foča prije nekoliko mjeseci dobila kaznu od 6000 KM jer nema ekološku dozvolu.

Mještani Rječice zabrinuti


Mještani Rječice vidno zabrinuti kažu da već duži period traže zatvaranje i konzerviranje ove deponije zbog svih negativnih uticaja koje ima na njihov život. Navode da je 1994. godine došlo do pucanja deponije i da je bujica smeća napravila velike materijalne štete i da je tada došlo i do smrtnog ishoda. Strah od ponavljanja 1994. godine je opravdan. Prepuna deponije neposredno u blizini njihovih domova predstavlja svakodnevnu opasnost posebno prilikom velikih padavina.Nakon isteka posljednje ekološke dozvole 2015. godine, očekivali su ubrzo rješavanje njihovog problema, međutim već je prošlo 9 godina, a otpad se i dalje odlaže i čak se traži nova dozvola.

Poručuju da neće mirno posmatrati dobijanje nove ekološke dozvole. Svoje primjedbe na ekološku dozvolu će uredno iznijeti, a ukoliko se desi da ekološka dozvola bude odobrena mještani će pravnim putem zatražiti svoja prava u vidu tužbi i nezavisne revizije ekološke dozvole, jer kako kažu “samo onaj ko nije bio na deponiji može reći da je ovo stanje prihvatljivo”.

Lokalna vlast nije spremno ušla u rješavanje problema odlaganja smeća u Foči i zbog toga dovode u opasnost građane daljnjim odlaganjem smeća na već postojećoj lokaciji. Nova lokacija koja je određena nalazi se u neposrednoj blizini Pješčanih piramida i ta odluka je naišla na protivljenje šire javnosti zbog ugrožavanja prirodnih ljepota i turističkog potencijala tog kraja. Površina opštine Foča je jedna od najvećih u BiH i pored brojnih mogućih lokacija lokalna vlast iz sebi znanih razloga ne nalazi lokaciju za trajno deponovanje otpada.

Da li je lokalna vlast spremna nastavak odlaganja smeća platiti neposrednom opasnošću po građane?

Fo;anske novosti

CATEGORIES
Share This