Krivična prijava protiv radnika zbog poslovne špijunaže

Krivična prijava protiv radnika zbog poslovne špijunaže

– Milan Milaković, vlasnik firme „Studio desing“ iz Banjaluke prijavio je Okružnom javnom tužilaštvu pet bivših radnika zbog nezakonitog odavanja poslovne tajne i zloupotrebe povjerenja.

Kako CAPITAL saznaje prijavljeni su Svetozar Lukić, Miloš, Milan i Stefan Kekić, Siniša Nježić i druge nepoznate osobe.

Na teret im se se stavlja da su iskoristili infomacije o ponudama koje daje „Studio desing“ da bi zvali kupce i nudili im povoljnije cijene u svom paralelnom biznisu.

Svako od njih imao je svoju ulogu i u skladu sa njom dijelio dio zarade.

Prema navodima iz prijave, Svetozar Lukić, Milan i Stefan Kekić su bili trgovci koji su podatke o ponudama dijelili sa Milošem Kekićem i Stefanom Nježićem, a koji su imali svoje stolarije.

„Svetozar Lukić je od maja 2023. godine do maja 2024. godine zastupajući imovinske interese poslodavca obavljajući poslove na radnom mjestu trgovac bez znanja i saglasnosti osnivača i direktora neovlašteno i zloupotrebom povjerenja Milošu Kekiću i drugim NN licima saopštavao i predavao povjerljive podatke koji čine poslovnu tajnu u namjeri da time sebi i njemu pribavi protivpravnu imovinsku korist te istu i pribavio u neutvrđenom iznosu“, stoji u prijavi.

Nadalje, kako se navodi, Miloš Kekić je iste te podatke iskoristio da klijentima nudi svoje ponude pod povoljinijim uslovima, a prema datim instrukcijama Svetozara Lukića, za šta mu je davao neutvrđene sume novca.

„Dakle, Svetozar Lukić je zastupajući imovinske interese poslodavca zloupotrijebio data mu ovlaštenja na način da je neovlašteno drugom saopštio i predao podatke koji predstavijaju poslovnu tajnu u namjeri da sebi i drugom pribavi imovinsku korist, a Miloš Kekić od Svetozara Lukića pribavio podatke na protivpravan način i iste neovlašteno upotrijebio“, dio je iz krivične prijave.

Zbog toga ih je Milaković obojicu prijavio za krivično djelo Odavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne, a Kekića i za krivično djelo Zloupotreba povjerenja.

Za slično tereti i trgovce Milana i Stefana Kekića. Kako tvrdi, oni su Milošu Kekiću i Siniši Nježiću odavali poslovne tajne i za to dobijali novac.

Usput, iz „Studio designa“ su prijavili Nježića da se nelegalno bavi proizvodnjom i izradom prozora i vrata te prodajom na kućnoj adresi, bez prijavljene djelatnosti i namjenskih objekata.

Iz ove firme navode da su do ovih informacija došli preko službenih telefona koje su bivši radnici razdužili prilikom sporazumnog raskida ugovora o radu. Prijava je, saznajemo, potkrijepljena višemjesečnom viber prepiskom koji su optuženi između razmjenjivali iz koje je jasno vidljivo krivično djelo za koje su prijavljeni.

„Predlažemo da tužilastvo u okviru svojih nadležnosti preduzme sve mjere i radnje u cilju krivičnog gonjenja prijavijenih prije svega da provede istražne radnje kao što su pretresanje pokretnih stvari mobilnih telefona i računara, saslušanje svjedoka, ispitivanje osumnjičenih i slićno“, zahtijeva se u prijavi.

Milan Milaković je inače i poslanik SPS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Prijavljeni Svetozar Lukić kaže da nije upoznat sa krivičnom prijavom i da je zatečen sa informacijom da je ona podnesena.

„Nisam ništa nezakonito radio protiv firme i stvarno sam zatečen“, rekao je Lukić.

Milan Kekić kaže da od navoda iz krivične prijave nema ništa.

„Ja sam 12 godina radio kod Milakovića, bio mi je kao član porodice i na kraju me izbacio na ulicu bez otpremnine, bez mogućnosti da primam naknadu sa biroa“, kaže Kekić dodajući da preko telefona ne može sve detaljno objasniti.

Krivičnim zakonikom RS za odavanje i neovlašteno pribavljanie poslovne tajne predviđene kazne i do pet godina zatvora.

Tako je precizirano da „ko neovlašteno drugom saopšti, preda ili na drugi način učini dostupnim podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, kao i ko pribavija ovakve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine“.

„Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko, s namjerom da ih neovlašteno upotrijebi, na protivpravan način dode do podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu“, definisano je u Zakonu.

Kada je u pitanju zoupotreba povjerenja definisano je da „ko zastupajući imovinske interese nekog lica i ne ispuni svoju dužnost ili zloupotrijebi data mu ovlaštenja u namjeri da time pribavi sebi ili drugom imovinsku korist ili da ošteti lice čije imovinske interese zastupa ili o čijoj se imovini stara, kazniće se kaznom zatvora do tri godine ili novčanom kaznom.

„Ako je ovim djelom pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi 10.000 KM, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kazniće se kaznom zatvora od dvije do osam godina“, navedeno je u Zakonu.

(Capital) Foto: Capital

CATEGORIES
Share This