Komisija za žalbe Srpske se žali: Gušimo se u kanalizaciji

Komisija za žalbe Srpske se žali: Gušimo se u kanalizaciji

„Sadašnji prostor se nalazi u suterenu stambene zgrade u kome se osjeti miris kanalizacije“, požalili su se u Komisiji.

Komisija za žalbe Republike Srpske u izvještaju o radu za prošlu godinu zatražila je od Vlade Srpske da im obezbijedi adekvatan prostor za rad jer se sada, kako kažu, guše u smradu kanalizacije.

„Sadašnji prostor se nalazi u suterenu stambene zgrade u kome se osjeti miris kanalizacije“, požalili su se u Komisiji.

U Komisiji su u okviru izvještaja o radu koji je napisan na svega deset stranica iskoristili priliku da se požale na prostor u kojem rade, a koji im je dodijelio Grad Banjaluka.

„Komisija za žalbe je 2019. godine zaključila ugovor pod posebnim uslovima sa Gradom Banjaluka, kojim nam je dodijeljen poslovni prostor, u vlasništvu Grada, te su nakon saniranja stvoreni uslovi za obavljanje poslova iz nadležnosti Komisije. Međutim ovaj prostor nije odgovarajući za naš rad“, naglašeno je u izvještaju.

Naglašavaju da im je pretprošle godine istekao ugovor o zakupu poslovnog prostora pod posebnim uslovima, te im je Grad ponudio produženje ugovora, ali po deset puta većoj cijeni u odnosu na raniji period.

„Bili smo prinuđeni zaključiti novi ugovor o zakupu poslovnog prostora na neodređeno vrijeme i plaćati puni iznos zakupnine“, tvrde u Komisiji koja je veliki dio ovog izvještaja posvetila opisu poslovnog prostora u kojem djeluju.

Kažu da su se u više navrata obraćali Vladi Republike Srpske kako bi se riješio problem sa poslovnim prostorom, ali da to pitanje do danas nije riješeno.

„Smatramo da bi se rješenjem ovog problema rasteretio dio budžetskih sredstva koji se troši za tu namjenu i omogućio rad Komisije pod povoljnim uslovima“, zaključili su u Komisiji.

Treba im i čistačica

U Komisiji se žale i da im je potrebno angažovanje radnika van radnog odnosa za koja nisu sistematizovana radna mjesta.

Kažu da im za nesmetan rad i funkcionisanje treba čistačica, osoba za računovodstvene poslove i poslove informatike.

U ovom organu su se na kraju osvrnuli i na poslove iz svoje nadležnosti te su istakli da su donijeli 16 rješenja i to četiri rješenja kojima se žalba odbacuje kao nedopuštena, tri rješenja kojima se žalba odbija kao neosnovana, četiri rješenja kojima se usvaja žalba, poništava odluka Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje, kao i pet rješenja kojima je usvojena žalba, poništeno Rješenje Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, te Komisija sama riješila upravnu stvar.

Komisija za žalbe, kao drugostepeni organ u svome radu neposredno primjenjuje Zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, poslovnik o organizaciji i radu Komisije za žalbe i druga zakonska i podzakonska akta.

Aktuelni predsjednik Komisije je Ranko Karapetrović.

(Capital) Foto: Iustracija/ videohive

CATEGORIES
Share This