Kakva je procedura nakon prijave nasilja: Nadležni bi fokus trebali prebaciti na zlostavljača

Kakva je procedura nakon prijave nasilja: Nadležni bi fokus trebali prebaciti na zlostavljača

Iz Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo objasnili su da li postoji mehanizam rada i praćenja ponašanja zlostavljača nakon što žrtva nasilja u porodici bude smještena u Sigurnu kuću i nakon što prijavi nasilje.

Zakonom je predviđeno niz mjera od razgovora sa psihologom do pritvora.

Kako su nam kazali iz Centra za socijalni rad KS počinioci nasilja u porodici nakon smještaja žrtve u Sigurnu kuću po odluci nadležnog suda dobiju mjeru u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH .

Praćenje izrečene mjere

Ukoliko sudskom odlukom dobiju mjeru udaljenje iz stana/kuće, ista se provodi u saradnji sa nadležnom Policijskom upravom.

Nasilniku može biti propisan i psiho-socijalni tretman u nadležnom Centru za mentalno zdravlje ili liječenje od zavisnosti u Zavodu za bolesti zavisnosti.

– Služba socijalne zaštite u stručnim procedurama praćenja izvršenja mjere izrečene počinitelju nasilja u porodici u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici stručno-savjetodavni rad usmjerava na rad sa žrtvom nasilja, kao i počiniocem u odvojenim terminima, u stručnom radu se prati da li se izrečena sudska mjera poštuje – naveli su iz Centra za socijalni rad KS.

Ukoliko se izrečena sudska mjera ne poštuje u tom slučaju se dostavlja informacija nadležnoj Policijskoj upravi sa prijedlogom za sud da se prekršiocu mjere izrekne novčana kazna ili druga mjera ukoliko se procjeni da je prethodna neučinkovita.

U Službama socijalne zaštite psiholog je voditelj postupka praćenja mjere, sa napomenom da se sve odluke Službe socijalne zaštite vode timskim multidisciplinarnim radu u sastavu psiholog, pedagog, socijalni radnik i pravnik.

U skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici postoje sljedeće mjere zabrane koje nakon provedenog postupka izriče nadležni sud:

1. Udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora, zabrana vraćanja u stan, kuću ili neki drugi prostor.

2. Zabrana približavanja žrtvi nasilja.

3. Zabrana uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju.

4. Obavezan psihosocijalni tretman.

5. Obavezno liječenje od ovisnosti.

6. Privremeno lišenje slobode i zadržavanje.

Objasnili su nam i kakvo postupanje zakon nalaže ukoliko počinilac nasilja ne postupi po izrečenoj mjeri.

Rad na prevenciji

Ukoliko počinilac nasilja odbija saradnju sa nadležnim organima radi realizacije sudske mjere po Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, u tom slučaju se pismeno informiše nadležna Policijska uprava koja počinitelja nasilja poziva na usmeni razgovor i upućuje na obaveznu saradnju sa Službom socijalne zaštite, Centrom za mentalno zdravlje i Zavodom za bolesti ovisnosti, u odnosu na izrečenu sudsku mjeru.

Govoreći o prevenciji nasilnog ponašanja iz Centra za socijalni rad KS kažu da mehanizmi podrazumijevaju multisektoralnu saradnju na svim nivoima društvene zajednice.

Potrebna je, ističu, edukacija djece i odraslih putem obrazovnih institucija, kao i permenentna edukacija o složenom socijalnom fenomenu svih aktera koji u svom opisu poslova dolaze u kontakt sa žrtvama i počiniocima nasilja, piše Kliks.

– Takođe je medijski prostor izuzetno bitan o važnosti prevencije nasilja u porodici, uvažavanje struke i primjenjivanje stručnih preporuka – zaključuju.

(Srpskainfo)

CATEGORIES
Share This