ERS i novo preduzeće u Gacku- pripremamo dokumentaciju, nadamo se investitorima

ERS i novo preduzeće u Gacku- pripremamo dokumentaciju, nadamo se investitorima

U Gacku je sredinom jula, kao što je „Direkt“ pisao, formirano novo preduzeće „Termoelektrana Gacko- razvoj i investicije. Iz Elektroprivrede RS (ERS) objašnjavaju da je cilj stvaranje uslova za izgradnju potencijalnog zamenskog bloka TE Gacko. Od zaposlenih, preduzeće trenutno ima dva direktora- Igora Milojevića i Petra Markovića koji su istovremeno članovi Uprave Elektro-Hercegovine, odnosno RiTE Gacko. Iz ERS kažu da su angažovani po menadžerskom ugovoru sa naknadom od 500 KM.

U Elektroprivredi RS ističu da prate politike koje se provode u EU i ne vide prepreku da se izradi dokumentacija za potencijalni novi blok termoelektrane u Gacku. Priznaju da za sada nemaju obezbeđena finansijska sredstva za Gacko 2, ali su otvorili opcije da u projekat uđe neki investitor iz Evrope ili sveta.

„Upoznati smo da nema finansiranja novih termoelektrana u Evropi, međutim isto tako smo svjedoci da su u proteklih par godina u Njemačkoj otvorene dvije termoelektrane, da je u januaru ove godine otvorena termoelektrane na sjeveru Grčke,  te da se očekuje otvaranje termoelektrane u Kostolcu krajem ove godine. Republika Srpska, odnosno  BiH nije članica Evropske Unije, ali želimo da pratimo politike koje se provode u EU. Stoga,  ne vidimo nijedan razlog ni prepreku da se izradi potrebna dokumentacija za potencijalni novi blok termoelektrane u Gacku za koji ERS za sada nije obezbijedila finansijska sredstva, ali otovorene su opcije da u projekat uđe neki novi investitor iz Evrope ili svijeta zainteresovan za ovakav energetski projekat“, odgvorili su iz ERS-a dodajući da u fokusu imaju dugoročnu energetsku stabilnost RS.

Zadatak menadžmenta novog preduzeća je, kako su istakli, da pripreme dokumentaciju i stvore uslove za realizaciju ove investicije. Članovi uprave su dva izvršna direktora iz elektro-energetskog sektora- Igor Milojević i Petar Marković, koji su angažovani po menadžerskom ugovoru sa naknadom od 500 KM, odgovoreno je „Direktu“ iz ERS-a.

„O dinamici izrade kompletne dokumentacje i prpremnih aktivnosti još je rano govoriti, kao i o eventualnim troškovima. Činjenica je da je ERS opredjeljen da razvijanjem novih projekata obezbijedi energetsku stabilnost i sigurnost Republike Srpske. Kada je u pitanju Uprava preduzeća Termoelektrane Gacko – razvoj i investicije, kao i sve Uprave preduzeća u Republici  Srpskoj,  potpisali su menadžerski ugovor, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima“, stoji u odgvoru na upit „Direkta“.

CATEGORIES
Share This