Milo ima pravo da zadrži „majbah“ i ako ode sa funkcije

Milo ima pravo da zadrži „majbah“ i ako ode sa funkcije

Ukoliko izgubi na predstojećim izborima, Đukanović će nastaviti da prima platu iz budžeta sve do penzionisanja, a imaće i obezbjeđenje, kancelariju kao počasni bivši predsjednik, biće pozivan na državne svečanosti…

I ukoliko na predstojećim predsjedničkim izborima ne uspije da osvoji treći predsjednički mandat, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović će zadržati niz privilegija koje mu pripadaju u skladu sa zakonom o predsjedniku. Đukanović je cijeli radni vijek do sada proveo na značajnim državnim funkcijama, zapravo rotirao je funkcije predsjednika i premijera, pa i ukoliko nakon predsjedničkih izbora ne bude više na poziciji šefa države, neće morati da se brine o svom komforu. Prava predsjednika po prestanku funkcije propisana su zakonom i niko ih nikada nije problematizovao, zapravo o njima se u javnosti i ne priča. Bivši predsjednik, između ostalog, ima pravo na zaradu, kancelariju i službeno vozilo. Đukanović trenutno koristi luksuzni „mercedes majbah“, koji je poreske obaveznike koštao oko 650.000 eura.

Ukoliko Đukanović izgubi na izborima 19. marta (ili u drugom krugu), po prestanku funkcije dobiće novu titulu – bivši predsjednik Crne Gore. Po prestanku funkcije ima pravo na naknadu zarade, na kancelariju i administrativnu podršku, kao i druga prava propisana zakonom. Ova prava imaju predsjednici Crne Gore koji su tu dužnost obavljali od obnove nezavisnosti Crne Gore (3. juna 2006. godine) i za sada su to samo Filip Vujanović i Đukanović.

Odlaskom sa funkcije bivši predsjednik ipak neće biti isključen iz javnog života, jer je članom 14 zakona o predsjedniku propisano da se bivši šef države uredno poziva na državne svečanosti u skladu sa pravilima državnog protokola.

Odlazak sa državne funkcije ne znači i prestanak korišćenja državne kase jer zakon tačno precizira platu bivšeg predsjednika, koju će primati sve dok ne ostvari pravo na penziju. Dakle, po slovu zakona, jedan predsjednički mandat je dovoljan da se više ne mora raditi do kraja života.

– Predsjednik po prestanku funkcije do ispunjenja zakonom propisanih uslova za sticanje prava na penziju ima pravo na naknadu zarade u visini od 70 odsto zarade koju je primio u poslednjem mjesecu prije prestanka funkcije predsjednika, uz odgovarajuće usklađivanje. Ako bivši predsjednik Crne Gore ostvari pravo na penziju, a njegova penzija je manja od naknade iz stava 1 ovog člana, ima pravo na posebno mjesečno primanje u iznosu razlike između 70 odsto zarade i penzije koju prima. Ako bivši predsjednik za vrijeme ostvarivanja prava na naknadu zarade zasnuje radni odnos, za to vrijeme obustavlja se isplata naknade – određeno je u članu 15 zakona o predsjedniku.

Po prestanku funkcije predsjednik ima pravo da koristi kancelariju, da ima jednog savjetnika i jednog službenika za vršenje administrativnih i tehničkih poslova, kao i pravo na upotrebu službenog vozila sa vozačem ili bez vozača. Ova prava se mogu koristiti najduže pet godina po prestanku obavljanja dužnosti predsjednika, a sva sredstva za ovu namjenu obezbjeđuju se iz budžeta.

Po prestanku funkcije bivši predsjednik ima pravo pristupa arhivskoj građi nastaloj u vremenu kada je on obavljao dužnost predsjednika. Organ u čijem je posjedu arhivska građa dužan je da počasnom bivšem predsjedniku, na njegov zahtjev, omogući uvid u arhivsku građu.

Po prestanku funkcije predsjednik ima pravo na stalno lično obezbjeđenje u skladu sa bezbjednosnom procjenom nadležnih organa, u skladu sa zakonom.

Može da se odrekne prava

Prava predsjednika po prestanku funkcije utvrđena zakonom ne pripadaju predsjedniku kome je funkcija prestala razrješenjem u skladu sa Ustavom. Predsjednik je po prestanku funkcije dužan da obavijesti nadležno radno tijelo Skupštine Crne Gore, odnosno službu predsjednika, ako po prestanku funkcije ne želi da koristi prava propisana ovim zakonom.

O ostvarivanju prava koje predsjednik ima po prestanku funkcije stara se služba predsjednika.

(Dan)

CATEGORIES
Share This