Zakon o sprečavanju sukoba interesa ponovo nije usvojen

Zakon o sprečavanju sukoba interesa ponovo nije usvojen

Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas je na sjednici razmatralo Nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine.

Predlagač je Ministarstvo pravde BiH, no dogovora i usvajanja danas nije bilo.

„Savjet ministara BiH izjasniće se o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine u novom tekstu nakon što hitno dobije mišljenje Kancelarije za zakonodavstvo BiH, koji intenzivno radi u konzultacijama s predlagateljem ovog zakona Ministarstvom pravde BiH“, naveli su u saopštenju.

Usvajanje zakona o sprečavanju sukoba interesa, te zakon o sudovima preostala su dva od tri uslova koji se moraju ispuniti do sjednice Evropskog vijeća koje će 21. marta odlučivati o otvaranju pregovora s BiH o pristupanju Evropskoj uniji.

(BN)  Foto: SM BiH

CATEGORIES
Share This