Više od milion KM potrošeno mimo plata na stimulacije, dnevnice, putovanja..

Više od milion KM potrošeno mimo plata na stimulacije, dnevnice, putovanja..

Šest institucija Bosne i Hercegovine je za 11 mjeseci prošle godine potrošilo više od 1,4 miliona KM na naknade svojim zaposlenicima, mimo plata.

Radi se o dnevnicama za službena putovanja, zatim troškovima smještaja i odvojenog života, te stavci koja obuhvata zajedno dodatke na platu, stimulacije, naknade za rad u komisijama, raznim grupama, rad na drugom radnom mjestu i slično.

Odgovore na pitanja o isplatama mimo plate od institucija je zatražio poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Šemsudin Mehmedović prije mjesec i po.

Pitanja je uputio na adrese 23 institucije, a dosad ih je šest odgovorilo šaljući tabelarni prikaz s imenom i prezimenom zaposlenog, te vrstom i iznosom svake od naknade koji su dobili.

Tako je Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) za 126 zaposlenih isplatila oko 280.000 KM raznih dodataka i naknada.

Jedan šef odsjeka dobio je oko 13.800 KM na ime dodataka na platu, stimualcija, rada na drugom radnom mjestu, komisije, te za dnevnice.

Drugi šef odsjeka dobio je nešto manji iznos, oko 12.000 KM.

Direktor Agencije Almir Badnjević dobio je oko 1.000 KM dnevnica, koliko i bivši direktor, a sada savjetnik Arif Nanić.

Isplaćeno je i po nekoliko hiljada KM za odvojeni život i troškove smještaja direktora i bivšeg direktora.

Ove vrste naknada dobijali su i savjetnici direktora, referenti, vozači.

Kancelarija za veterinarstvo BiH je od početka januara do kraja novembra prošle godine isplatila oko 109.000 KM naknada za 69 zaposlenih.

Između ostalog, za odvojeni život i smještaj, te dnevnice je direktor Saša Bošković dobio oko 13.300 KM, a zamjenik direktora Pavo Radić oko 12.000 KM raznih naknada.

Agencija za državnu službu BiH je za isti period utrošila oko 14.400 KM na naknade 27 zaposlenih.

Između ostalog, dnevnice su dobijali šefovi odsjeka, stručni savjetnici, referenti.

Regulatorna agencija za komunikacije BiH potrošila je oko 63.000 KM za naknade mimo plate za 73 zaposlena.

Uglavnom su u pitanju dnevnice, dok su dva pomoćnika direktora imala više od 7.000 KM za odvojeni život i smještaj, a direktor Draško Milinović je imao oko 6.000 KM za istu vrstu naknada.

Kancelarija za reviziju institucija BiH je na naknade za 11 mjeseci potrošila oko 277.000 KM i to za 69 zaposlenih.

Generalni revizor Hrvoje Tvrtković je imao oko 6.000 KM na ime naknada, kao i šef kabineta. Oko 12.700 KM je isplaćeno za naknade koje se donose na dodatak na platu, stimualcije, rad na drugom radnom mjestu, komisije i slično za jednog šefa odsjeka.

Ove vrste naknada su dobijali vozači, računovođa, blčagajnik, a jedan savjetnik u kancelariji je imao oko 15.500 KM na ime ove vrste naknada te dnevnica i odvojenog života i smještaja.

Odgovor je poslalo i Ministarstvo odbrane BiH koje je za 267 zaposlenih isplatilo oko 671.700 KM naknada.

Dobijali su ih neki referenti, brigadiri, pukovnici, osobe kod kojih pod radnim mjestom u tabeli piše “imenovano lice”…

Na ime dnevnica i troškova smještaja i odvojenog života za ministra Zukana Heleza je utrošeno oko 15.200 KM, zamjenika ministra Aleksandra Goganovića oko 10.500 KM, te zamjenika ministra Slavena Galića oko 12.400 KM.

Mehmedovića smo pitali zašto je poslao pitanja za samo 23 institucije, imajući u vidu da ih ima više od 70 na nivou Bosne i Hercegovine.

– Prema mojim saznanjima, radi se o institucijama s najvećim stepenom izdvajanja budžetskih sredstava za kupovinu političke volje i ljubavi saradnika – odgovorio je Mehmedović.

Odgovore o isplatama raznih podataka trebaju poslati sekretarijati Predsjedništva BiH, Parlamenta BiH, Savjeta ministara BiH, ostala ministarstva, te Direkcija za civilno vazduhoplovstvo, Kancelarija agenta Savjeta ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, te Kancelarija za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi

(Faktor)  Foto:CBBiH

CATEGORIES
Share This