Ured koordinatora za reformu javne uprave treća najotvorenija institucija u regiji

Ured koordinatora za reformu javne uprave treća najotvorenija institucija u regiji

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave učestvovali su na konferencija o otvorenosti i transparetnosti izvršne vlasti u regionu Zapadnog Balkana u organizaciji NVO Centra za demokratsku tranziciju (CDT) iz Crne Gore koja je održana 17. novembra u Podgorici.

“Od svih 49 organa uprave koji su bili obuhvaćeni istraživanjem za 2022. godinu, a generalno i od svih institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, Ured koordinatora za reformu javne uprave sa 84,81% ima najbolji rezultat kada je u pitanju otvorenost i transparentnost u Bosni i Hercegovini, a pored toga, ova institucija je treća najotvorenija institucija u regiji”, pokazalo je, između ostalog, istraživanje otvorenosti i transparentnosti izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini.

Rezultati ovogodišnjeg monitoringa pokazuju da vlade u državama regiona nisu ostvarile značajan napredak u pogledu prokativne transparentnosti i otvorenosti prema građanima/kama. Najbolje rezultate među vladama ostvaruju Vlada Sjeverne Makedonije koja ispunjava 79.14% indikatora otvorenosti i Savjet ministara BiH sa 73.31% ispunjenih indikatora otvorenosti.

Regionalni indeks otvorenosti već sedam godina mjeri koliko su institucije izvršne i zakonodavne vlasti otvorene prema građanima/kama i društvu na osnovu četiri principa – transparentnost, pristupačnost, integritet i učinkovitost – unutar kojih se nalaze indikatori koji mjere dostupnost dokumenata na zvaničnim web stranicama institucija, kao i format u kojem su ti dokumenti objavljeni. Transparentnost i otvorenost su među osnovnim preduslovima kvalitetne izvršne vlasti. Politike transparentnosti su prošle nekoliko faza razvoja shodno potrebama i zahtjevima društva, i postajale dio agendi vlasti na Zapadnom Balkanu.

Danas su zahtjevi za većom transparentnošću i otvorenošću sastavni dio reformi koje zemlje u regionu sprovode na svom putu ka Evropskoj uniji (EU) kao i kroz angažman u drugim međunarodnim inicijativama.

Parco

CATEGORIES
Share This