SIPA u narednim mjesecima dobija novog direktora

SIPA u narednim mjesecima dobija novog direktora

Tim povodom, Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH uputio je u utorak 3. juna, na objavu Zajedničkoj službi Sekretarijata PSBiH, tekst Javnog konkursa za provođenje procedure odabira kandidata za poziciju direktora SIPA.

Kako nam je pojasnio izvor iz Nezavisnog odbora, u narednih desetak dana, konkurs će biti objavljen u službenim glasnicima u BiH, u dnevnim novinama „Oslobođenje“, „Večernji list“ i „Glas Srpske“, kao i na veb-stranici Parlamentarne skupštine BiH.

Od tog trenutka kreće rok od 15 dana za podnošenje prijava kandidata, a nakon što to bude završeno, Nezavisni odbor izvršiće provjere da li kandidati ispunjavaju tražene uslove da budu direktor SIPA.

Pored uslova da moraju biti stariji od 18 godina i da su državljani BiH, kandidati će, pored ostalog, morati priložiti dokaz da nisu otpušteni iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana podnošenja prijave za poziciju za koju konkurišu, da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da nisu osuđeni za krivično djelo, osim KD protiv sigurnosti saobraćaja, da imaju visoku stručnu spremu i radno iskustvo u toj spremi u trajanju od najmanje pet godina i da imaju čin glavnog inspektora policije ili viši čin i najmanje tri godine rada u tom činu.

Posebna odredba koja se traži jeste i da ne smiju biti članovi političke stranke.

„Nakon toga sa kandidatima koji zadovoljavaju uslove, biće objavljeni intervjui. Nezavisni odbor samo provodi procedure, bodujemo, a onda dostavljamo listu Ministarstvu bezbjednosti, odnosno Savjetu ministara BiH koji bira direktora“, pojasnio je za „Nezavisne novine“ izvor iz Parlamentarne skupštine BiH.

Na listi koju Nezavisni odbor dostavlja Savjetu ministara, može da bude najviše pet kandidata koji pretenduju za mjesto direktora SIPA.

Najviše šansi daje se aktuelnom direktoru Darku Ćulumu, koji je na ovu poziciju izabran 14. jula 2020. godine, i koji prema zakonu ima pravo da se kandiduje za još jedan mandat.

Međutim, u javnosti se spekuliše o još nekoliko imena, između ostalih,  Branimir Šehovac, načelnik PU Istočno Sarajevo, Ljubiša Pandurević, načelnik Finansijsko-obavještajnog odjeljenja SIPA u Banjaluci, ali i Milosav Savković, načelnik Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu MUP-a RS.

Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu imenuje se na mandat od četiri godine.

(Nezavisne)

CATEGORIES
Share This