Na pitanje da li se registar odnosi samo na zaposlene na državnom nivou ili i na entitetskom i kantonalnim u Federaciji BiH, Ćuzulan je kazao:

– Navedeni registri iz preporuke Posebne grupe za reformu javne uprave se odnose na javne službenike na nivou entiteta (jedan registar za FBiH i jedan za RS), a ista dva registra su bila i predmet projekta koji je provodila Svjetska banka „Podrška reformi upravljanja javnim sektorom“.

Tada je ocijenjeno da nema potrebe uključivati državni nivo pošto ne postoji širok javni sektor na ovom nivou, s obzirom na ustavnu podjelu nadležnosti – pojasnio je Ćuzulan.

Kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, najvažnije izmjene, ističe koordinator, odnose se na uvođenje obaveznog kadrovskog planiranja u institucijama BiH i propisivanje nadležnosti za ovo pitanje, te se daje nadležnost Agenciji za državnu službu BiH za vođenje registra zaposlenih u institucijama BiH.

– Pored toga, izmjenama se unapređuju pitanja oglašavanja radnih mjesta (na web stranicama i društvenim mrežama umjesto u štampanim medijima), preimenovanje prijemnih testova (kako se ne bi miješali sa stručnim ispitima), disciplinskog postupka, probnog rada, učestalosti ocjenjivanja, sekretara sa posebnih zadatkom i Odbora državne službe za žalbe – kazao je Ćuzulan.

Na pitanje jesu li zakoni u entitetima u koliziji, odnosno neusklađeni s državnim zakonom kad se govori o zapošljavanju u državnoj službi i koliko su oni neusklađeni s evropskim zakonodavstvom, Ćuzulan je istakao da su postupci selekcije kandidata kompleksni, različiti i neujednačeni po svim nivoima što uzrokuje različitu primjenu propisa.

– Ne postoje stručni razlozi na kojima bi se temeljile ove razlike, zato je u postupcima zapošljavanja mnogo prostora za promjenu istih i u isto vrijeme i njihovu harmonizaciju po nivoima.

Prema ocjeni SIGMA-e iz 2022. god. svi nivoi uprave imaju pravni okvir koji omogućava konkurentno zapošljavanje i izbor državnih službenika, ali poštovanje principa meritornosti i dalje nije dovoljno zagarantovano.

Ključni nedostaci postoje na nivou entiteta i Brčko Distrikta kao što su mogućnost poništavanja konkursa, pisani testovi nisu anonimni, a na nivou RS-a uopšte ne postoje, politički utjecaj na imenovanje komisija nije do kraja spriječen – zaključuje koordinator za reformu javne uprave.