PIK prozvao vlast u BiH zbog izmjena Izbornog zakona

PIK prozvao vlast u BiH zbog izmjena Izbornog zakona

„PIK takođe upozorava da se ne preduzimaju nikakve radnje koje bi mogle narušiti integritet i nepristrasnost CIK-a i njenih članova, a koje bi narušile status koji ima u skladu sa zakonom ili ometale njenu sposobnost da ispunjava svoje zakonske obaveze“, zaključuje se u saopštenju PIK-a.

Ambasadori zemalja članica Upravnog odbora za implementaciju mira u BiH upozorili su da vlasti u BiH do sada nisu uspjele uskladiti Izborni zakon sa međunarodnim standardima u pogledu transparentnosti i integriteta izbornih procesa i pozitivnih praksi u provođenju demokratskih izbora.

„S obzirom da je do lokalnih izbora 2024. godine preostalo manje od 12 mjeseci, ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira podsjećaju da vlasti BiH do sada nisu uspjele uskladiti Izborni zakon sa međunarodnim standardima u pogledu transparentnosti i integriteta izbornih procesa i pozitivnih praksi u provođenju demokratskih izbora. Odjeljenje za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a, GRECO i Venecijanska komisija Savjeta Evrope su više puta dali jasne preporuke za ove izmjene“.

Kako su kazali vlasti trebaju obezbijediti da se lokalni izbori 2024. održe uz povećan nivo transparentnosti i integriteta.

„Građani moraju biti sigurni da mogu imati povjerenja u izborne sisteme, dosljednu primjenu proceduralnih mjera zaštite i tajnost glasanja“, dodaje se u saopštenju.

Dodaju da PIK prepoznaje ključnu ulogu Centralne izborne komisije (CIK) i poziva sve političke aktere da se konstruktivno i transparentno angažuju u radu sa ovom institucijom, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.

„PIK takođe upozorava da se ne preduzimaju nikakve radnje koje bi mogle narušiti integritet i nepristrasnost CIK-a i njenih članova, a koje bi narušile status koji ima u skladu sa zakonom ili ometale njenu sposobnost da ispunjava svoje zakonske obaveze“, zaključuje se u saopštenju PIK-a.

(BN) Foto:Anadolija/Arhiv

CATEGORIES
Share This