Iz NOS BiH objavili sve detalje kako je došlo do kvara

Iz NOS BiH objavili sve detalje kako je došlo do kvara

Dana 21. 06. 2024. godine, u 12:24 časova došlo je do raspada elektroenergetskih sistema Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijela Hrvatske.

„Prema prvim, preliminarnim analizama i informacijama koje su saopštene na telekonferenciji održanoj 21.06.2024.godine u 16:30 časova u organizaciji Evropske asocijacije operatora prenosnih sistema za električnu energiju (ENTSO-E), raspad je počeo u 12 časova i 20 minuta u elektroprenosnoj mreži Albanije ispadom interkonektivnog dalekovoda 400 kV Zemlak (Albanija) – Kardia (Grčka)“, saopšteno je iz Nezavisnog operatora sistema u BiH.

Dalje navode, iako je ovom ispadu prethodio ispad dalekovoda 400 kV Podgorica 2 – Ribarevina u Crnoj Gori, prenosna mreža Crne Gore i susjednih sistema je do tada bila u pogonu sa normalnim pogonskim parametrima.

„Nakon ispada pomenutog dalekovoda Zemlak – Kardia, dolazi do niza kaskadnih ispada 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovoda u Albaniji nakon čega se incident trenutno prenio u elektroenergetski sistem Crne Gore, uzrokujući ispad 220 kV dalekovoda Mojkovac – Podgorica 1.

Na ovaj način prenosni sistem Crne Gore je ostao vezan na elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine uz injektiranje snage od 400 MW istosmjernim kablom iz Crne Gore ka Italiji.

Usljed prekomjernih tokova električne energije od sjeveroistočnog dijela BiH ka jugu, dolazi do naponskog kolapsa i kaskadnog ispada svih interkonektivnih vodova između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u 12 časova i 22 minuta, što dalje uzrokuje potpuni raspad elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine i priobalnog dijela Hrvatske, koji se dogodio u narednih 60 – 90 sekundi“, stoji u saopštenju.

S obzirom da je elektroenergetski sistem BiH sastavni dio jedinstvenog prenosnog sistema kontinentalne Evrope, ovakav epilog događanja u BiH i dijelu Hrvatske je, kako ističu, bio neminovan i nije bilo moguće spriječiti eskalaciju raspada, imajući u vidu količinu energije koja se u tom trenutku prenosila preko BiH i brzinu kaskadnih ispada u regiji.

„U cilju boljeg razumijevanja situacije napomenućemo da prenosna moć 400 kV dalekovoda iznosi 1300 MW, a u trenutku raspada sistem za nadzor prenosne mreže BiH (SCADA/EMS) u dispečerskom centru NOSBiH-a bilježio je tokove snage i do 2250 MW po pojedinim 400 kV dalekovodima.

Za razliku od 20.06.2024. godine, kada se desila slična situacija sa znatno manjim tranzitnim tokovima električne energije preko BiH te je pravovremenom reakcijom operativnog osoblja DC NOSBiH-a spriječen raspad elektroenergetskog sistema BiH, događaj od 21.06.2024. je, zbog svog intenziteta i brzine eskalacije, bio u potpunosti van operativne kontrole DC NOSBiH-a i nije bilo mogućnosti za njegovo sprečavanje“, navode iz Nezavisnog operatora sistema u BiH.

Adekvatnim dispečerskim akcijama koje se primjenjuju pri podizanju sistema iz tzv. stanja „black-out“ operativno osoblje DC NOSBiH-a u najkraćem roku je stabilizovalo elektroenergetski sistem BiH.

„U skladu sa propisanim procedurama i pravilima upravljanja prenosnim sistemom napon je prioritetno proslijeđen važnijim potrošačkim čvorištima, kao i proizvodnim jedinicama, sa ciljem ponovne sinhronizacije i obezbjeđenja neophodne električne energije za pokrivanje potreba potrošnje.

Resinhronizacija elektroenergetskog sistema BiH i normalizacija stanja, izuzev pokrivanja deficita u proizvodnji zbog ispada termoelektrana, i nemogućnosti njihovog brzog povratka na mrežu zbog tehnologije rada, izvršena je u rekordnom roku od 2 sata“, stoji u saopštenju i dodaje se:

„Detaljna analiza događaja će u skladu sa ustaljenom praksom ENTSO-E biti vršena u narednim nedeljama o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena, a ono što se sa sigurnošću može potvrditi jeste da su događanja u elektroenergetskom sistemu BiH posljedica regionalnih energetskih incidenata“

Kako bi se ovakve i slične situacije onemogućile, ističu iz NOS BiH., od izuzetne važnosti je da se elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine ojača prijeko potrebnim investiranjem u prenosnu mrežu, koja zbog svoje zastarjelosti i promjene ustaljenih obrazaca rada elektroenergetskih sistema (integracija obnovljivih izvora energije), ne može adekvatno da odgovori na sve izazove.

(BN) Foto: BN/Arhiv

CATEGORIES
Share This